Lập đề xuất Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Ðiện Biên

10:15 - Thứ Năm, 23/08/2018 Lượt xem: 8454 In bài viết
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng tại cuộc họp về phương án giao UBND tỉnh Ðiện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng Cảng hàng không Ðiện Biên.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không Ðiện Biên được tập trung nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Việc sớm đầu tư và xây dựng mở rộng cảng hàng không, đáp ứng quy mô quy hoạch là cần thiết, nhằm tháo gỡ nút thắt về giao thông vận tải, nâng cao năng lực vận tải hàng không và tạo điều kiện để tỉnh Ðiện Biên thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng và lợi thế, nhất là về du lịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Ðiện Biên và miền tây bắc của Tổ quốc. Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải hàng không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 
Bộ Giao thông vận tải chủ trì, tổ chức lập hoặc phối hợp với UBND tỉnh Ðiện Biên, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo các nhà đầu tư quan tâm, lập đề xuất Dự án đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không Ðiện Biên làm cơ sở để xem xét, phân công, giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện đầu tư, xây dựng theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-9.
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận