Huyện Ðiện Biên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

08:50 - Thứ Sáu, 17/08/2018 Lượt xem: 9186 In bài viết
ĐBP - Huyện Ðiện Biên có tổng diện tích tự nhiên gần 164.000ha, trong đó đất lâm nghiệp quy hoạch hơn 127.000ha, đất có rừng gần 69.000ha (rừng tự nhiên 68.024ha, còn lại là diện tích rừng trồng), đất lâm nghiệp chưa có rừng hơn 58.000ha. Hiện nay huyện có 25 xã; trong đó nhiều xã vùng ngoài giao thông khó khăn, mùa khô, gió Lào hoạt động mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

 

Người dân xã Mường Phăng chăm sóc và bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Cương Quyết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ðiện Biên, cho biết: Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và rừng sản xuất huyện đã giao cho cộng đồng dân cư và hộ dân quản lý, bảo vệ. Hàng năm, Hạt chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách xã tham mưu cho UBND các xã kiện toàn ban chỉ huy, xây dựng các phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ðồng thời, yêu cầu kiểm lâm phụ trách xã tăng cường phối hợp với các lực lượng đóng trên địa bàn thực hiện quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, PCCCR tại các điểm “nóng” hay xảy ra cháy rừng và khu vực bị khai thác lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển rừng cho người dân; thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về hiệu quả, lợi ích của việc bảo vệ, phát triển rừng. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt người tham gia học tập, ký cam kết bảo vệ, PCCCR. Trong công tác PCCCR, Hạt đã tham mưu giúp UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020, kiện toàn 25 ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã; củng cố 343 tổ, đội bảo vệ, PCCCR ở các thôn, bản với gần 2.900 người tham gia. Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức họp dân tại các thôn, bản, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và PCCCR.

Trong những tháng cao điểm mùa khô hanh, Hạt Kiểm lâm huyện Ðiện Biên đã thực hiện nghiêm túc chế độ trực theo dõi, nắm tình hình, bảo đảm thông tin liên lạc, tăng cường lực lượng kiểm lâm tại các xã trọng điểm thường xảy ra cháy rừng; thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng, phát hiện sớm các điểm cháy rừng, chủ động huy động lực lượng tham gia chữa cháy. Hạt Kiểm lâm huyện chủ động phối hợp với UBND các xã vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành quy định về canh tác nương, nghiêm cấm việc đốt nương và sử dụng lửa vào thời gian cao điểm mùa khô hanh ở những khu vực có nguy cơ cháy cao. Xác định những địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để chủ động lực lượng, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ PCCCR. Ðồng thời, huy động nhân dân làm đường băng cản lửa giữa các khu vực sản xuất nương với diện tích rừng; tu sửa, bổ sung hệ thống biển báo, biển cấm, bảng quy ước, nội quy bảo vệ, phát triển và PCCCR. Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo vệ, phát triển và PCCCR, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,4%. Người dân được hưởng lợi từ dịch vụ chi trả môi trường rừng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống.

Bài, ảnh: Thu Phương
Bình luận
Back To Top