Mường Nhé chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô

09:58 - Thứ Hai, 05/02/2018 Lượt xem: 6976 In bài viết
ĐBP - Tình trạng di cư tự do là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc phá rừng làm nương, mất rừng; gây áp lực lớn trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện Mường Nhé. Nhất là dịp cao điểm mùa khô. Từ thực trạng đó, huyện Mường Nhé tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng tới người dân cùng với việc chủ động các biện pháp PCCCR.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, huyện Mường Nhé chú trọng đổi mới hình thức, nội dung; tăng cường phối hợp giữa cộng đồng dân cư, thôn, bản với chủ rừng, chính quyền xã và kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng. Qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ, PCCCR.

 

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, UBND xã Nậm Kè và các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội huyện diễn tập PCCCR tại xã Nậm Kè.

Xác định phòng là chính, chữa cháy kịp thời, hiệu quả, huyện Mường Nhé chủ động xây dựng và triển khai nghiêm phương án PCCCR; chú trọng công tác thường trực PCCCR; quản lý chặt chẽ việc đốt nương, nhất là tại các khu vực giáp ranh với diện tích có rừng; tiếp nhận và xử lý thông tin cháy rừng; kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng đến ban chỉ huy PCCCR cấp huyện và các đơn vị chủ rừng. UBND huyện chỉ đạo lực lượng quân sự, kiểm lâm tham mưu, phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp xã; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, thiết bị và lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy... Nhờ đó đã kịp thời phát hiện nhiều vụ cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng gây ra. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn huyện, như: Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Mường Toong có nền nhiệt cao trong mùa khô hanh, có gió Lào; địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dông, khe núi... gây khó khăn trong việc ứng cứu, chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Cùng với đó là tình trạng di cư tự do vào Mường Nhé những năm qua diễn biến phức tạp. Dân di cư tự do đa phần không có đất sản xuất dẫn đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương; trong khi lực lượng quản lý rừng mỏng, gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn vi phạm.

Với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu; giảm thiểu thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do phá rừng, cháy rừng gây ra, huyện Mường Nhé phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng; xác định tần suất xuất hiện các vụ cháy rừng phân bố trên thực địa và trạng thái rừng thường xảy ra cháy để chủ động các phương án PCCCR. Thực hiện tốt quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình liên quan đến công tác PCCCR, như: hệ thống đường băng cản lửa; chòi canh lửa; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho công tác PCCCR. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân canh tác bền vững trên diện tích đất nương, từng bước thay đổi tập quán luân canh sang thâm canh, tăng năng suất và phát triển nghề rừng, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng, đốt rừng làm nương.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top