Xây dựng nông thôn mới ở Tuần Giáo

08:49 - Thứ Tư, 31/01/2018 Lượt xem: 7282 In bài viết
ĐBP - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng đời sống ấm no, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tuần Giáo đã và đang triển khai nhiều hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể và nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Sau 6 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay huyện Tuần Giáo đã có những chuyển biến tích cực.

 

Ðoàn viên thanh niên huyện Tuần Giáo phát huy vai trò xung kích, tình nguyện chung tay bảo vệ môi trường.

Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Trong bối cảnh là huyện nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội yếu kém... song với sự hưởng ứng của nhân dân và cách làm phù hợp, chương trình xây dựng NTM ở huyện Tuần Giáo đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo thành phong trào lan tỏa đến từng khối, bản. Qua đó, bộ mặt nông thôn thay đổi tích cực, kinh tế - xã hội từng bước phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành từng bước trưởng thành, đúc rút được nhiều bài học quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Là xã điểm của huyện về xây dựng NTM, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Quài Tở đã và đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Ðến thời điểm này, xã đã đạt 13 tiêu chí. Ông Cà Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở, cho biết: Bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thì sự nhất trí cao của người dân đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ là một trong những “chìa khóa” để xây dựng NTM thành công. Bởi khi bà con đồng thuận, tham gia bàn bạc, cùng làm, cùng kiểm tra thì khó khăn, vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Tuần Giáo, đến hết năm 2017, toàn huyện có 5 xã đạt 10 tiêu chí trở lên (cao nhất là xã Quài Tở); 12 xã đạt từ 5 - 10 tiêu chí và 1 xã đạt 4 tiêu chí. Những kết quả trên là nhờ sự chủ động trong việc hoàn thiện Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ huyện đến xã; các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách các xã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức vươn lên của người dân tham gia phát triển sản xuất, góp sức làm công trình công ích (giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục...).

Năm 2018, huyện Tuần Giáo đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn thương mại cổ phần, vốn chương trình NTM đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ðồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu trong năm mỗi xã hoàn thành thêm từ 1 - 2 tiêu chí.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top