Mường Chà tập trung thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế

09:37 - Thứ Hai, 15/01/2018 Lượt xem: 7238 In bài viết
ĐBP - Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Mường Chà lần thứ XIX chỉ rõ: Mường Chà phát huy nội lực, lợi thế tiềm năng đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ cao và vững chắc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động phù hợp định hướng, phát triển nông - lâm nghiệp toàn diện, tạo vùng kinh tế tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa... Nghị quyết cũng chỉ ra những chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân 8%/năm; tốc độ phát triển đàn gia súc tăng bình quân 4 - 5%/năm; bình quân lương thực đạt 334kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 5%/năm. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng...


Nông dân xã Na Sang chăm sóc đàn bò.

Ðể hoàn thành chỉ tiêu đó đặt ra thách thức không nhỏ với Ðảng bộ, chính quyền huyện Mường Chà, bởi dù có diện tích tự nhiên khá rộng (trên 17.000ha), song diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn hạn hẹp, chỉ khoảng hơn 300ha gieo cấy lúa nước 2 vụ, còn lại chủ yếu là nương; 134 công trình thủy lợi với hàng trăm ki lô mét kênh mương thường xuyên bị thiên tai đe dọa, do đó thủy lợi chưa chủ động tưới tiêu trên toàn bộ diện tích... Trước tình hình đó, các cấp ủy trong huyện tập trung chỉ đạo nông dân tận dụng mọi diện tích gieo cấy lúa ruộng, mở rộng diện tích trồng thêm các loại cây, như: Ngô, đậu tương vụ đông... kết hợp với cây kinh tế, cây công nghiệp dài ngày như cao su và phát triển chăn nuôi. Tích cực chỉ đạo tới từng xã trồng rừng kinh tế với các cây bản địa có lợi ích kinh tế lâu dài, như: cọ khiết, dổi, mỡ, thông... trên những diện tích được quy hoạch. Ðến nay trên địa bàn huyện đã trồng được khoảng 1.282ha cây cao su (trong đó, hơn 121,5ha đã cho khai thác mủ, sản lượng đạt 72,9 tấn). Ngoài ra, diện tích tự nhiên rộng là lợi thế để người dân chăn nuôi đại gia súc. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện Ðề án Phát triển chăn nuôi đại gia súc. Việc phát triển chăn nuôi đàn gia súc được thực hiện theo hướng khoanh vùng chăn nuôi trâu bò, dê theo quy mô nông hộ vừa và nhỏ. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có tổng đàn trâu, bò gần 20.000 con. Ði đôi với việc khai thác nguồn lực tại chỗ, huyện tranh thủ mọi sự đầu tư của Ðảng, Nhà nước thông qua việc triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đặc biệt cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng cao biên giới.

Ðối với sản xuất công nghiệp, dịch vụ, huyện Mường Chà tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng đang đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng xây dựng và an toàn môi trường trong thi công, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án thủy điện; quan tâm giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành đưa vào khai thác góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Ðồng thời, thu hút đầu tư cho các dự án khai thác khoáng sản mà huyện có lợi thế, chú trọng tăng cường chế biến tạo ra sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường; phát huy tốt các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp hiện có của địa phương; thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top