Tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển bền vững

09:36 - Thứ Sáu, 12/01/2018 Lượt xem: 6919 In bài viết
ĐBP - Năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới 20 tổ hợp tác (THT) và 21 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số lên 391 THT với 3.432 thành viên và 199 HTX, trong đó 136 HTX đang hoạt động với 10.861 thành viên. Nhiều THT, HTX đã nỗ lực vượt khó, đổi mới, mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành, nghề. Qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, năm 2017 tổng doanh thu của THT ước đạt trên 37,5 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 8,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 1,7 triệu đồng/người/tháng. Ðối với HTX, tổng doanh thu ước đạt 210,73 tỷ đồng; lợi nhuận 16,25 tỷ đồng; thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

 

Xã viên HTX Duy Khánh xã Nà Tấu (huyện Ðiện Biên) thu hoạch dong riềng. Ảnh: Phạm Trung

Ông Phí Văn Dương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Liên minh HTX tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 15/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 2469/KH-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Ðồng thời tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tạo điều kiện cho HTX, THT tham gia thực hiện các chương trình, dự án nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại chỗ. Tháng 6/2017, Liên minh HTX tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2022 với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Thi đua Khen thưởng, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Trong đó có nội dung: Ðổi mới, phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua HTX, THT... Tháng 10/2017, Hội Nông dân tỉnh tổ chức dự án hỗ trợ HTX Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên (huyện Ðiện Biên) liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm từ cây lúa với tổng kinh phí 352 triệu đồng. HTX đã triển khai cho thành viên gieo cấy vụ mùa năm 2017 trên cánh đồng mẫu lớn với diện tích 31ha. Sau vụ thu hoạch, đã có 3 cửa hàng tại Ðiện Biên, 5 cửa hàng tại Thái Nguyên và nhiều siêu thị tại Hà Nội tiêu thụ sản phẩm gạo tám của HTX.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, đánh giá khách quan thì hoạt động kinh tế tập thể vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù số lượng nhiều (279/3.432 THT và 91/136 HTX đang hoạt động) nhưng các THT, HTX lĩnh vực nông nghiệp mới chủ yếu cung cấp các dịch vụ đầu vào cho hoạt động sản xuất (cây, con giống) mà chưa triển khai được dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho quá trình sản xuất (bao tiêu sản phẩm, điều tra nắm bắt thông tin thị trường...); chất lượng, sức cạnh tranh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Ðầu tháng 1/2018, HTX Nông nghiệp công nghệ cao bản Mé, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) ra mắt đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của một HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoạch theo tiêu chuẩn Vietgap, an toàn sinh học.

Bên cạnh đó quá trình áp dụng, thi hành Luật HTX năm 2012 đã bộc lộ một số hạn chế. Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật HTX. Trong đó nâng tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên HTX từ không quá 32% lên không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên quy định về tỷ lệ góp vốn tối đa của thành viên không quá 20% vốn điều lệ của HTX chưa được điều chỉnh. Ðiều này chưa phù hợp, cản trở việc huy động thêm vốn, nhất là đối với các HTX sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cần nguồn vốn nhiều.

Ngày 14/10/2016, tại kỳ họp thứ 3, HÐND tỉnh khóa XIV đã ra Nghị quyết số 27/NQ-HÐND thông qua Ðề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020, với các mục tiêu chủ yếu đến năm 2020: Cơ cấu kinh tế tập thể trong GRDP của tỉnh đạt 2%; toàn tỉnh có 223 HTX và 447 THT; tạo việc làm cho 24.178 lao động, thu nhập bình quân của thành viên và lao động thường xuyên trong HTX đạt 60 triệu đồng/người/năm, trong THT đạt 26 triệu đồng/người/năm; đóng góp vào ngân sách 5 tỷ đồng...

Ðể đạt những mục tiêu đó, các cấp chính quyền, sở, ngành liên quan cần quan tâm, tạo điều kiện, chính sách hỗ trợ để kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, trong đó vai trò nòng cốt là HTX, phát triển theo hướng bền vững.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top