Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách năm 2018

08:42 - Thứ Hai, 08/01/2018 Lượt xem: 7880 In bài viết
ĐBP - Năm 2018, HÐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách địa phương là 9.131 tỷ 278 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn cân đối ngân sách 1.030 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Trung ương giao. Ðây là mức thu tương đối cao so với điều kiện kinh tế tỉnh ta. Tuy nhiên, với quyết tâm thu ngân sách đạt và vượt mục tiêu đề ra, ngay từ những ngày đầu năm, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách địa phương.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế.

Giải pháp được tập trung thực hiện đầu tiên là cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp xác định rõ việc phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách địa phương năm 2018 là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các ngành, địa phương trên cơ sở quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương và chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý. Ðồng thời, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Ngành Tài chính siết chặt kỷ cương kỷ luật trong quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; tăng cường thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế, trong đó chú trọng đến các chính sách thuế mới liên quan đến các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Ðẩy mạnh cải cách hành chính cũng là một trong những giải pháp được các cơ quan chức năng quan tâm, chú trọng. Theo đó, ngành Thuế sẽ tập trung tiếp nhận và xử lý kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính thuế được thực hiện nhanh gọn, đúng thời gian quy định, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ để người nộp thuế hiểu và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Hiện nay, trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh được đánh giá là kênh giao tiếp, cầu nối hữu hiệu giữa người nộp thuế với cơ quan thuế. Trang điện tử tập trung truyền tải, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện các thông tin mới nhất về chính sách thuế, tăng cường tuyên truyền về nộp thuế điện tử, hỗ trợ phổ biến chính sách pháp luật về thuế tới người nộp thuế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ngành Thuế, cũng như xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tăng cường đối thoại, giải đáp chính sách thuế mới đến người nộp thuế; phối hợp với Sở Kế hoạch và Ðầu tư, UBND cấp huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó chú trọng việc thanh tra, kiểm tra chống thất thu vào các cơ sở kinh doanh thường xuyên phát sinh hoàn thuế, lỗ kéo dài. Ðồng thời, yêu cầu các chi cục thuế kiện toàn ban chỉ đạo đôn đốc thu nợ, xây dựng kế hoạch thu nợ chi tiết cho từng quý, từng tháng. Thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế, từng công chức quản lý thực hiện đôn đốc thu nợ thuế, không để nợ mới phát sinh. Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản đầu tư, chủ đầu tư có các chương trình, dự án lớn và các cơ quan thanh toán vốn nắm bắt tình hình bố trí vốn đầu tư, kế hoạch điều hành ngân sách, giải ngân các nguồn vốn, từ đó có cơ sở và biện pháp thu kịp thời vào ngân sách. Ngành Tài chính phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế… kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của cơ quan thanh tra; kiểm toán; các khoản thanh lý tài sản, đấu giá đất. Năm nay, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy chủ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất hợp lý để đấu giá tăng nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tăng thu ngân sách.

Các cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách địa phương là điều kiện quan trọng để tỉnh ta hoàn thành kế hoạch thu ngân sách địa phương năm 2018 do HÐND tỉnh giao.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận