UBND tỉnh

Phân bổ hơn 34,8 tỷ đồng để phát triển lâm nghiệp bền vững

09:21 - Thứ Tư, 03/01/2018 Lượt xem: 5855 In bài viết
ĐBP - Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017 với tổng số tiền hơn 34,8 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện (Mường Ảng, Tuần Giáo, Ðiện Biên, Mường Chà, Tủa Chùa, Mường Nhé, Ðiện Biên Ðông) và TX. Mường Lay.

Nguồn kinh phí này được phân bổ để thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy, hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Mường Phăng. Trong đó, kinh phí phân bổ cho hạng mục lâm sinh trên 30,4 tỷ đồng.

Minh Thùy
Bình luận