Vấn đề tuần này

Có khát vọng vươn lên làm giàu

08:39 - Thứ Năm, 05/01/2017 Lượt xem: 2706 In bài viết
ĐBP - Xin lấy một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Chuyên đề “Chính phủ kiến tạo - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh mới và Đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2, năm 2016” do UBND tỉnh tổ chức ngày 30/12/2016 vừa qua làm đầu đề cho bài viết. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn thì trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh cần nỗ lực, phấn đấu xây dựng hình ảnh doanh nhân có bản sắc Việt; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho tỉnh...

 
Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội nghị. 
 
Thực tế, trong những năm gần đây, với khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, số lượng doanh nghiệp, hộ thương nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cũng đa dạng, phong phú. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 1.070 doanh nghiệp, gần 15.000 hộ kinh doanh cá thể, với tổng vốn đăng ký trên 12.100 tỷ đồng. Bên cạnh doanh nghiệp Nhà nước, Văn phòng đại diện của các Tổng Công ty, tập đoàn Nhà nước thì doanh nghiệp tư nhân thành lập mới ngày càng nhiều. Với những chính sách mới, phù hợp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã “thổi luồng gió mới” giúp doanh nghiệp ngày càng “ăn nên làm ra”. Thống kê cho thấy, trong tổng số trên 1.000 tỷ đồng tiền thuế thu nội địa năm 2016 của tỉnh, khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp trên 60%. Doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển, thể hiện tính năng động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi năm, các doanh nghiệp tư nhân tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là khoảng 5 năm tới, khi Chính phủ tiếp tục yêu cầu cắt giảm đầu tư công để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng hợp lý. Hơn ai hết, các doanh nghiệp, doanh nhân phải chủ động đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh. Trước nhất, phải ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản phẩm. Kinh tế hội nhập sâu, Nhà nước chỉ tạo chủ trương, chính sách công bằng, sân chơi lành mạnh, chứ không can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính, bằng đấu thầu “quân xanh”, “quân đỏ” hay “chỉ thầu” được. Vấn đề này càng được thể hiện rõ hơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổ chức ngày 29/4/2016 với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam - động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ quyết tâm xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ”. Trong nhiều giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh đến giải pháp “cải cách thể chế”, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”...

Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, thiết nghĩ, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các cấp, các ngành trong mọi lĩnh vực để doanh nghiệp hoạt động được thuận lợi, thông thoáng nhất. Cùng với đó, rà soát chủ trương, chính sách để hoàn thiện quy định của pháp luật, giúp doanh nghiệp “đi đường thẳng”, tìm được đích đến sớm nhất, tránh những chi phí gián tiếp không đáng có. Một mặt, rà soát các lĩnh vực, thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản của tỉnh cần ưu đãi, thu hút đầu tư trong thời gian tới, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp cận, lập dự án xin chủ trương đầu tư một cách thuận lợi nhất.

Ai cũng biết, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của chúng ta thấp. Do vậy, cần triển khai nhanh “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” đã được phê duyệt. Mục đích, nhằm cải thiện, nâng cao tất cả các chỉ số, cần tập trung đặc biệt vào các chỉ số mà tỉnh bị đánh giá thấp trong những năm gần đây như: chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, tính năng động và chỉ số cạnh tranh bình đẳng. Trong đó, đặc biệt chú trọng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận đăng ký đầu tư... Làm tốt điều này là thể hiện quyết tâm chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng và thực hiện cam kết “Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ”.

Tùng Lĩnh
Bình luận
Back To Top