Hoàn thành quyết toán chương trình 327, 661 trước tháng 9/2016

16:08 - Thứ Tư, 22/06/2016 Lượt xem: 13006 In bài viết
ĐBP - Ngày 22/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quyết toán các dự án hoàn thành thuộc chương trình 327, dự án 661.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số dự án, chi phí ban chỉ đạo các dự án thuộc chương trình 327 thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh là 59 dự án và chi phí ban chỉ đạo 327. Trong đó: Có 46 dự án, chi phí ban chỉ đạo do các chủ đầu tư thuộc quản lý của UBND tỉnh thực hiện và 13 dự án do các chủ đầu tư thuộc quản lý của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) thực hiện. Đến nay, Sở Tài chính đã phê duyệt quyết toán được 8 dự án và chi phí khác (gồm: 3 dự án và 5 chi phí ban chỉ đạo), với tổng giá trị phê duyệt quyết toán gần 4,4 tỷ đồng. Có 2 đơn vị đã nộp hồ sơ, báo cáo quyết toán về Sở Tài chính, gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên nộp báo cáo quyết toán 8 dự án thành phần và Chi cục lâm nghiệp nộp báo cáo quyết toán 4 dự án. Hai đơn vị: Công ty Cổ phần chế biên nông sản Điện Biên và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Điện Biên đã gửi báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chương trình 327, dự án 661 và báo cáo vướng mắc về hồ sơ quyết toán Sở Tài chính. Còn lại 13 đơn vị với 34 dự án, chi phí ban chỉ đạo chưa nộp báo cáo quyết toán dự án và không có báo cáo vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

 

Đồng chí Lò Văn Tiến Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Đối với dự án 661, tổng số dự án thành phần triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 17 dự án và 1 chi phí ban chỉ đạo dự án 661. Đến nay, Sở Tài chính đã phê duyệt quyết toán 4 dự án và 1 hạng mục hoàn thành (hạng mục lâm sinh), với tổng giá trị quyết toán phê duyệt 65,2 tỷ đồng. Hiện tại, Sở đang thẩm tra quyết toán 1 dự án do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên làm chủ đầu tư; đang thực hiện giao nhận hồ sơ quyết toán 2 dự án của Ban quản lý rừng phòng hộ Tuần Giáo. Hiện nay, còn 6 dự án, 1 hạng mục và 1 chi phí ban chỉ đạo chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết toán các dự án 327, 661, như: Một số chủ đầu tư chưa quan tâm, nghiêm túc và tập trung xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; một số dự án được UBND tỉnh phê duyệt độc lập nhưng kế hoạch vốn và cấp phát, thanh toán được phê duyệt, cấp phát chung nên không thể xác nhận, đối chiếu số cho từng dự án; một số chủ đầu tư mất toàn bộ hồ sơ quyết toán, không còn cơ sở để xác định chính xác, đầy đủ tên dự án đã thực hiện để phê duyệt quyết toán… Đại diện Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh đã giải đáp thắc mắc và hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn trên để nhanh chóng hoàn thành việc quyết toán.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đề nghị: UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục tập trung quyết toán các dự án thuộc chương trình 327, dự án 661 và phải hoàn thành trong 2 tháng (7 – 8/2016). Kho bạc Nhà nước phải tạo mọi điều kiện để các đơn vị chủ đầu tư đến đối chiếu số liệu các dự án đã hoàn thành. Ngoài ra, đối với các diện tích rừng đã quyết toán và đã giao cho người dân quản lý, UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn người dân làm thủ tục khai thác nếu người dân có nhu cầu. Đối với diện tích rừng chưa quyết toán, nếu muốn khai thác để phục vụ nhu cầu nguyên liệu các nhà máy chế biến gỗ thì UBND huyện tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận