Giảng viên giảng dạy chương trình đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên

10:29 - Thứ Năm, 24/06/2021 Lượt xem: 2424 In bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 7-8-2021.

Giảng viên giảng dạy chương trình đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Ảnh minh họa: Nguồn internet

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư là yêu cầu việc xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo phải bảo đảm phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như chuẩn chương trình theo nhóm ngành, lĩnh vực.

Điều này giúp cơ quan chức năng quản lý được chất lượng đào tạo đồng bộ, tránh tình trạng cùng một ngành ở cùng một trình độ được đào tạo ở các trường khác nhau, nhưng không bảo đảm các yêu cầu tối thiểu để đào tạo ra nhân lực của ngành, nghề đào tạo đó.

Ngoài ra, do chuẩn chương trình đào tạo là những yêu cầu tối thiểu, cốt lõi mà tất cả chương trình đào tạo cần phải đáp ứng, nên các cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn tự chủ và linh hoạt trong quá trình xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo để khẳng định uy tín, thương hiệu của mình.

Thông tư cũng quy định cụ thể về yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên và nhân lực giảng dạy ở các chương trình khác nhau. Cụ thể, yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình đại học, giảng dạy chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7, gồm: Giảng viên phải có trình độ thạc sĩ trở lên; trợ giảng có trình độ đại học trở lên; có ít nhất 1 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu để chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; có ít nhất 5 tiến sĩ có chuyên môn phù hợp là giảng viên cơ hữu để chủ trì giảng dạy chương trình, trong đó, mỗi thành phần của chương trình phải có giảng viên với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy.

Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình thạc sĩ, gồm: Giảng viên có trình độ tiến sĩ; có ít nhất 5 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, trong đó có một giáo sư hoặc phó giáo sư chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; có giảng viên cơ hữu với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy đối với từng môn học, học phần của chương trình, có đủ người hướng dẫn để đảm bảo tỷ lệ tối đa 5 học viên trên một người hướng dẫn.

Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình tiến sĩ, gồm: Giảng viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ với năng lực nghiên cứu tốt; có ít nhất 1 giáo sư hoặc 2 phó giáo sư ngành phù hợp và 3 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu; có đủ người hướng dẫn để bảo đảm tỷ lệ tối đa 7 nghiên cứu sinh/giáo sư, 5 nghiên cứu sinh/phó giáo sư và 3 nghiên cứu sinh/tiến sĩ.

P.V (theo HNM)
Bình luận

Tin khác