Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

14:10 - Thứ Sáu, 18/06/2021 Lượt xem: 1718 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (18/6), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Trong 8 năm, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ngành liên quan trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 89; sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương, cơ quan, tổ chức xã hội liên quan, các mục tiêu đề ra của Đề án 89 cơ bản hoàn thành, nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ và đạt một số kết quả quan trọng. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố vững chắc. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực; các cở sở giáo dục đẩy mạnh dạy học từ xa, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và từng bước xây dựng các khóa học trực tuyến mở đại chúng...

Tại Điện Biên, thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kịp thời ban hành chủ trương, giải pháp, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện Đề án 89 và Đề án thành phần trên địa bàn.

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 343/487 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 294 trường học được cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục. 129/129 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Đến hết năm 2020, số xã đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 là 129/129 xã; huyện đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 là 10/10 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2…  

Đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện có 99,4% được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tổng số lao động tham gia học nghề giai đoạn 2012 - 2020 là 72.570 người, bình quân 8.063 người/năm. Đối với công nhân lao động, ước đết năm 2019 toàn tỉnh có 2.775 công nhân, người lao động; trong đó số công nhân lao động được nghiên cứu, học tập, tìm kiếm những kiến thức chính trị cơ bản, được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động là 2.694 người.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Xây dựng xã hội học tập không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Giáo dục mà là của cả hệ thống chính trị và Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò nòng cốt, quan trọng. Qua 8 năm thực hiện Đề án 89 đã có nhiều kết quả quan trọng cho việc xây dựng hình thành xã hội học tập. Điều đó cho thấy, đây là một chủ trương được ban hành kịp thời và đi vào thực tiễn.

Để xây dựng xã hội học tập, việc đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, phát triển hệ thống đào tạo từ xa; tăng cường hiệu quả của hệ thống khuyến học, các hoạt động truyền thông và định hướng xã hội đối với việc học tập; gia tăng nguồn tài nguyên số phục vụ cho việc học tập thường xuyên... sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào thiết kế Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác