Sẽ không ghi xếp loại trên bằng đại học

08:39 - Thứ Hai, 07/10/2019 Lượt xem: 7783 In bài viết

Trên văn bằng giáo dục đại học sẽ chỉ ghi nội dung chính theo quy định, các thông tin khác được ghi trên phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học. Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho là xu hướng của nhiều nước trên thế giới.

 Ảnh minh hoạ.

Trên văn bằng giáo dục đại học sẽ chỉ ghi nội dung chính theo quy định, các thông tin khác được ghi trên Phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học. Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho là xu hướng của nhiều nước trên thế giới.

Chỉ ghi kết quả học tập trên phụ lục văn bằng

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cung cấp thông tin về dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học”.

Dẫn Điều 38 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 1-7), Cục Quản lý chất lượng cho biết, theo quy định đối với giáo dục đại học, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng.

Thực hiện quy định của Luật, trong năm 2019, Bộ GD-ĐT tiến hành xây dựng song song hai văn bản: Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư đã hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị ban hành);Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Trong “Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân” đã có quy định nội dung chính của Phụ lục văn bằng giáo dục đại học bao gồm:

“Thông tin của người được cấp văn bằng: họ và tên; ngày tháng năm sinh;Thông tin về quá trình đào tạo và cấp bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng; ngành đào tạo; chuyên ngành đào tạo; ngày nhập học; ngày cấp bằng; nơi tổ chức đào tạo (tên cơ sở đào tạo/phân hiệu); ngôn ngữ giảng dạy; thời gian đào tạo;Thông tin về trình độ đào tạo; hình thức đào tạo; trình độ đào tạo kế tiếp mà người có văn bằng được tiếp cận;Kết quả học tập: tên học phần hoặc môn học; số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm học phần hoặc môn học; tổng số tín chỉ tích lũy; điểm trung bình; tên luận văn và kết quả luận văn (nếu có); điểm xếp loại tốt nghiệp; xếp loại tốt nghiệp.

Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học và số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo".

Theo Cục Quản lý chất lượng, các thông tin quy định ghi trên phụ lục văn bằng tại Thông tư nói trên đã bảo đảm cung cấp đầy đủ về quá trình đào tạo, kết quả học tập, hình thức đào tạo, vv… của người học giúp người sử dụng lao động có đầy đủ thông tin về người có văn bằng để tham khảo và lựa chọn trong việc tuyển dụng.

Đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, các thông tin khác đã quy định phải ghi trên Phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học. Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới (trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư này, Ban soạn đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia). Do vậy, quy định như trong Dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới, bảo đảm sự hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam với giáo dục đại học của các nước.

Bằng kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ không theo Thông tư này

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, văn bằng giáo dục đại học gồm ba loại: Bằng Cử nhân; Bằng Thạc sĩ và Bằng Tiến sĩ. Các loại văn bằng chuyên môn đặc thù do Chính phủ quy định. Hiện tại, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật giáo dục đại học sửa đổi, theo đó các loại ngành nghề chuyên môn đặc thù sẽ được quy định tại Nghị định này, dự kiến, sẽ có các loại bằng kỹ sư, bằng bác sĩ, bằng dược sĩ, vv… (với tư cách là bằng chuyên môn đặc thù). Do đó, trong dự thảo Thông tư của Bộ GD-ĐT không quy định những trường hợp này.

Dự thảo Thông tư hiện đang trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ GD-ĐT cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phù hợp để hoàn thiện Thông tư có chất lượng và tính khả thi cao để đưa Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học vào thực tiễn, góp phần đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác