Mường Ảng phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng

09:15 - Thứ Sáu, 27/09/2019 Lượt xem: 8071 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động, hình thức học tập nhằm xây dựng xã hội học tập, việc phát huy hoạt động của các trung tâm học tập (TTHT) cộng đồng ở huyện Mường Ảng đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khuyến học trên địa bàn các xã, thị trấn; đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; Hội Khuyến học huyện Mường Ảng trao học bổng cho học sinh vượt khó học tập tốt trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Ông Lê Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo kiêm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Mường Ảng cho biết: Nhằm phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của TTHT cộng đồng ở cơ sở, thời gian qua, Hội Khuyến học huyện đã chủ động làm tốt công tác phối hợp với Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn TTHT cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai nhiều chương trình, hoạt động cụ thể nhằm xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Theo đó hàng năm, Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục - Ðào tạo huyện đã cụ thể hóa các nội dung trong công tác phối hợp vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, như: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện truyền thông; thông qua các hội nghị, chương trình bồi dưỡng giáo viên và thông qua hệ thống hội khuyến học từ huyện đến xã, bản. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện hướng dẫn các nhà trường, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, tổ chức Ngày sách Việt Nam; phân công giáo viên trung học cơ sở tham gia giảng dạy tại các trung tâm; tham mưu cho UBND huyện phân bổ nguồn kinh phí phù hợp để tổ chức các hoạt động tại 10/10 TTHT cộng đồng trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai tổ chức các mô hình TTHT cộng đồng phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế tại các xã, thị trấn.

Bằng những việc làm thiết thực trong công tác phối hợp, hoạt động của TTHT cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm kỳ qua, các TTHT cộng đồng ở huyện đã phục vụ trên 300 lớp tập huấn nghiệp vụ các chương trình tăng thu nhập, bảo vệ môi trường thu hút 18.336 lượt người tham gia; tuyên truyền, tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phổ biến pháp luật và chăm sóc sức khỏe cho 29.234 lượt người; mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê, cây ăn quả cho hàng ngàn lượt người; hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên thu hút gần 45.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, hàng năm, các TTHT cộng đồng phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Ðặc biệt, để duy trì hoạt động của TTHT cộng đồng, từ năm 2014 đến nay, Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện phân bổ hơn 4 tỷ đồng cho TTHT cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức hoạt động, mua sắm, bổ sung thiết bị làm việc, góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho nhân dân.

Ðể nâng cao vai trò của TTHT cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập, theo ông Lê Văn Thống, thời gian tới, Phòng Giáo dục và Ðào tạo sẽ cùng Hội Khuyến học huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học theo các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” “Ðơn vị học tập”. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Thống, các TTHT cộng đồng cũng cần chủ động nắm bắt nhu cầu học tập thông qua sinh hoạt của các hội, đoàn thể, qua các cuộc họp bản, tổ dân phố, cũng như thông qua nhu cầu của thực tế sản xuất, trình độ dân trí ở từng địa phương. Từ đó đề xuất các lớp tập huấn, tổ chức các hoạt động học tập, phổ biến kiến thức… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống… Từ đó, góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác