Vì nền giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện

08:46 - Thứ Hai, 26/08/2019 Lượt xem: 6258 In bài viết

ĐBP - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời, Người đã dành nhiều công sức, tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Trước lúc đi xa, Người ân cần dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Ghi nhớ lời dạy của Bác, mấy chục năm qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt sự nghiệp “trồng người”, từng bước hướng đến nền giáo dục phát triển toàn diện.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo trao Bằng khen của Bộ GD&ÐT cho các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia năm học 2018 - 2019.

Thấm nhuần lời Bác dặn, những năm qua, toàn ngành Giáo dục và Ðào tạo đã tập trung chăm lo công tác giáo dục. Tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng, bồi dưỡng giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau một cách toàn diện. Mỗi cơ sở giáo dục đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong học sinh, sinh viên, xây dựng nền nếp, môi trường sư phạm, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Do vậy thời gian qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo đã không ngừng đổi mới nền giáo dục để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng đang đặt ra cấp thiết. Hiện nay, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29/NQ - TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về “Ðổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phù hợp có tính đột phá, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, từ đó đạt nhiều thành tích nổi bật.

Hiện nay, mạng lưới trường lớp được bố trí đều khắp các vùng miền, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia học tập; số lượng học sinh ở các cấp học, ngành học được duy trì ổn định; cơ cấu tổ chức đang từng bước được tinh gọn, hiệu quả hoạt động được nâng lên; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, không ngừng được nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu của ngành. Ðến nay, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao, trong đó, cấp mầm non và tiểu học 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn; cấp trung học cơ sở 99,41% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn; cấp trung học phổ thông gần 99,2% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Cùng với đó, chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và có bước phát triển mới.

Một trong những thành quả đáng mừng trong công tác giáo dục đào tạo của tỉnh thời gian qua đó là thực hiện thành công mục tiêu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014 (về đích trước 2 năm so kế hoạch đề ra); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp được quan tâm và đoạt nhiều thành tích xuất sắc, nhất là tại các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp quốc gia. Từ chỗ hàng năm chỉ có một số giải khoa học xã hội đoạt giải thì những năm gần đây, đã đoạt giải ở hầu hết các môn và vượt trội hơn so với thời gian trước. Riêng từ năm học 2014 - 2015 đến nay, toàn tỉnh đã đoạt gần 100 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích...

50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu dạy tốt và học tốt. Hiện nay, ngành đã và đang tiếp tục quán triệt, triển khai những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định mục đích của giáo dục là chăm lo bồi dưỡng thế hệ cho cách mạng; tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản của bộ, tỉnh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ðẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc, của địa phương; nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Từ đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Quang Long
Bình luận
Back To Top