Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong giới trẻ

09:02 - Thứ Hai, 25/06/2018 Lượt xem: 3461 In bài viết
ĐBP - Ma túy trở thành vấn nạn xã hội, là mối đe dọa thường trực, gây nên sự bất an và bức xúc không nhỏ trong đời sống người dân; đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự. Nhất là thời gian gần đây, khi cả đối tượng tội phạm ma túy và người nghiện các chất ma túy gia tăng nguy cơ trẻ hóa. Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về phòng chống ma túy luôn được các cấp bộ Ðoàn trong tỉnh chú trọng thực hiện...

 

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Mường Chà (huyện Mường Chà) nghe tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Toàn tỉnh hiện có hơn 9.200 người nghiện các chất ma túy có hồ sơ quản lý. Ða phần người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên. Thực hiện kế hoạch “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2018, lực lượng công an cùng Ðoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động phòng chống trong thanh thiếu niên với phương châm “Lấy phòng ngừa là cơ bản”, xem “tuyên truyền, giáo dục là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt”. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, hướng dẫn phòng chống ma túy và tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Trọng tâm là thanh thiếu niên ở địa bàn trọng điểm, vùng cao và nhóm thanh niên có nguy cơ sử dụng ma túy cao nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm ma túy cũng như tác hại của ma túy để có biện pháp phòng ngừa và tố giác tội phạm. Từ đầu năm đến nay Ðoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức 155 buổi tuyên truyền tập trung; phối hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ Ðoàn, đoàn viên thanh thiếu niên về các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, Luật Phòng chống ma túy, thu hút hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia. Duy trì và phát huy hiệu quả 69 câu lạc bộ pháp luật ở các cấp bộ Ðoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức 87 đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao ý thức pháp luật về phòng chống ma túy cho 3.351 lượt đoàn viên thanh niên.

Thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy” và xây dựng các mô hình về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy trong thanh niên; các cơ sở Ðoàn trong tỉnh đã duy trì và tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên về phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng công an và Ðoàn thanh niên các cấp đã hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu niên tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy trong gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy”; tiếp tục duy trì hoạt động của 332 tổ đội xung kích an ninh với 2.463 thanh niên tham gia.

Tại các địa phương, Ðoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện các tụ điểm về tệ nạn ma túy. Xây dựng “Hòm thư tố giác”, hoạt động “Tìm địa chỉ đen”... tại các chi đoàn trong khu dân cư nhằm vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; cung cấp các thông tin có giá trị giúp cho lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Tại các trường học thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, lồng ghép tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy” trong 100% đoàn viên thanh niên và các chi đoàn...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên Ðoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh cùng lực lượng công an tổ chức triển khai Ðề án “Xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”; chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên tại các câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”. Tổ chức lễ ra quân, cuộc thi tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tập trung tại các xã của huyện Mường Chà, Ðiện Biên Ðông...

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top