2.825 người được học xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

09:04 - Thứ Hai, 16/01/2017 Lượt xem: 3772 In bài viết
ĐBP - Đẩy mạnh vận động các đối tượng còn mù chữ ra học các lớp học xóa mù chữ, trong năm 2016, các trường học trong toàn tỉnh đã mở 135 lớp học thu hút 2.825 học viên tham gia (gồm có 873 học viên học chương trình xóa mù chữ; 1.952 học viên học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ).

Các lớp học này đều được tổ chức phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số; linh hoạt về thời gian và địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên theo học đảm bảo số lượng, chất lượng.

Để huy động thanh, thiếu niên trong độ tuổi chưa học xong tiểu học tiếp tục học xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, nâng cao tỷ lệ người biết chữ mức độ 2, ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện tại các trường phổ thông một hội đồng hai nhiệm vụ duy trì nhiệm vụ điều tra, nắm tình hình phổ cập trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức mở lớp. Phấn đấu trong năm 2017 sẽ xóa mù chữ cho khoảng 3.000 người; 80% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ.

Gia Kiên
Bình luận
Back To Top