Kinh tếĐầu tư

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng

09:28 - Thứ Hai, 29/04/2019 Lượt xem: 6548 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt. Nhờ đó, năm 2018, trên bảng xếp hạng chỉ số CCHC (PAR Index), tỉnh ta đã vươn lên đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng nâng cao các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh. Vì vậy, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá lại TTHC theo hướng tinh gọn, đơn giản và hiệu quả nhất. Theo đó, năm 2018 đã có 85 TTHC được lựa chọn để rà soát; trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, đã ban hành 6 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực: Tư pháp; khiếu nại, tố cáo; giáo dục và đào tạo; giao thông vận tải… UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 60 quyết định, công bố 1.185 danh mục TTHC. Trong đó, công bố mới 693 danh mục; sửa đổi, bổ sung 244 danh mục; bãi bỏ 248 thủ tục. Ðồng thời, cập nhật công khai 273 TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở đều công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đảm bảo theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.938 TTHC đang có hiệu lực; trong đó cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 1.483 thủ tục, UBND các huyện 295 thủ tục và UBND cấp xã là 143 thủ tục. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền đều được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang tin điện tử của các địa phương, cơ quan chuyên môn.

Một nội dung được tỉnh đặc biệt quan tâm là thực hiện cơ chế “một cửa” và một cửa liên thông. Với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, nhờ đó chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và một cửa liên thông ngày càng được nâng cao. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện theo cơ chế “một cửa”. Qua đó, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn.

Ông Lê Ðình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Cùng với đẩy mạnh cải cách TTHC thì cải cách về thể chế, hiện đại hóa nền hành chính, tổ chức bộ máy... cũng được quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần giúp chỉ số CCHC của tỉnh liên tục tăng trên bảng xếp hạng toàn quốc trong những năm qua. Nếu như năm 2012, chỉ số PAR Index của tỉnh ta đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng (63/63 tỉnh, thành phố), đến năm 2018 đã vươn lên xếp thứ 24/63 (tăng 39 bậc).

Hiệu quả của công tác CCHC đã tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Lệnh Nghị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư cho biết: Trong những năm qua, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, nhờ đó, chỉ số PCI của tỉnh trong 5 năm lại đây đã liên tục được cải thiện: Năm 2015 và 2016 xếp thứ 53/63; năm 2017 tăng 5 bậc, xếp thứ 48/63; năm 2018 xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm có chỉ số trung bình của cả nước, thuộc nhóm đứng đầu trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Các chỉ số thành phần đều tăng điểm so với năm 2017, như: Chỉ số tiếp cận đất đai (tăng 0,48 điểm); chi phí không chính thức (tăng 0,72 điểm); tính minh bạch (tăng 0,45 điểm); tính năng động (tăng 0,05 điểm); thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (tăng 0,12 điểm); dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (tăng 0,01 điểm)... Trong năm 2018, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 4.900 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 5 dự án thuộc các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, hạ tầng khu đô thị...

Văn Tâm
Bình luận