Quốc hội thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết năm 2021

14:09 - Thứ Hai, 06/09/2021 Lượt xem: 1896 In bài viết

Sáng 6/9, tại Nhà Quốc hội (QH), đã khai mạc phiên họp mở rộng Thường trực Ủy ban pháp luật của QH để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH năm 2021; Báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021 và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật chủ trì phiên họp. 

Các đại biểu họp, cho ý kiến về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội năm 2021.

Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong năm 2021, sau sơ kết năm năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo Bộ, ngành T.Ư và các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến Pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, Ủy ban Thường vụ QH và ban hành văn bản quy định chi tiết, bám sát các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của QH và Ủy ban Thường vụ QH. 

Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ rà soát, nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh để triển khai thi hành Hiến pháp, thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của QH, Ủy ban Thường vụ QH để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng pháp luật.

Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, QH đã bám sát tình hình thực tế và kịp thời quyết định bổ sung Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay trong đêm 6/8, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của QH trước nhân dân; sự ứng phó linh hoạt kịp thời trong điều hành của Chính phủ để cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tại phiên họp, các đại biểu có ý kiến đề nghị đánh giá cụ thể về những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Bước đầu tổng kết, đánh giá vai trò của các tổ công tác có liên quan đến công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị phương thức hoạt động phù hợp trong giai đoạn tới. 

Trong năm qua, sau mỗi kỳ họp của QH, Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương ban hành quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã được QH thông qua và kế hoạch triển khai thi hành các luật này. Do đó, các đại biểu đề nghị cần bổ sung đánh giá tình hình triển khai thi hành các nội dung đã được đề ra trong các quyết định này để làm cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh đó, tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn diễn ra. Một số ý kiến đại biểu đặt ra vấn đề cần xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra chậm trễ trong việc triển khai thi hành, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

P.V (theo Nhân Dân)
Bình luận

Tin khác