Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch

17:34 - Thứ Sáu, 08/05/2020 Lượt xem: 4397 In bài viết

ĐBP - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP. Điện Biên Phủ về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào chiều nay (8/5).

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ vào đầu nhiệm kỳ có 49 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 19 đảng bộ, 30 chi bộ với 4.587 đảng viên). Trong nhiệm kỳ đã giải thể 3 chi bộ; chuyển giao 2 chi, đảng bộ; sáp nhập 2 chi, đảng bộ; chia tách 2 chi bộ thành 5 chi bộ. Từ 1/1/2020, Đảng bộ thành phố tiếp nhận thêm 4 đảng bộ xã, 1 chi bộ cơ sở, 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 50 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó 30 chi bộ và 20 đảng bộ (298 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với 6.811 đảng viên. Nhìn chung đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu đảng bộ thành phố đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch 71-KH/Th.U đã đề ra. BTV Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; đã thành lập các tiểu ban, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện và các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng đảm bảo tính thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công khai minh bạch theo đúng quy định. Tính đến thời điểm này, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Đảng bộ phường Mường Thanh đã tổ chức thành công đại hội điểm và tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội điểm và đại hội đại trà, BTV Thành ủy quán triệt các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác đảm bảo chất lượng các văn kiện tại đại hội, chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định của cấp ủy cấp trên về chương trình đại hội, quy trình bầu cử và các nội dung theo quy định. Trong tháng 4, BTV Thành ủy tiến hành duyệt đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc; đến ngày 6/5 đã duyệt 46/50 chi, đảng bộ trực thuộc; số còn lại dự kiến duyệt xong trước ngày 15/5. Từ ngày 18/5 - 10/6, sẽ chỉ đạo tổ chức đại hội đại trà các chi đảng bộ trực thuộc…

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, tiểu ban văn kiện đã phân công nhiệm vụ các thành viên soạn thảo, lấy ý kiến tham gia vào đề cương sơ bộ, đề cương chi tết và dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm ban chấp hành. Căn cứ kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII và tình hình thực tiễn, tiểu ban văn kiện đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố. Qua việc tổ chức lấy ý kiến, BTV Thành ủy đã giao Tiểu ban Văn kiện tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI. Đến nay, thành ủy đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5. Công tác chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền, khánh tiết; đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội được thành phố quan tâm thực hiện theo đúng quy định…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Muôn đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của Đảng bộ thành phố trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc chuẩn bị các nội dung và tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch. Đồng thời, Đảng bộ thành phố cần chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện từ việc chuẩn bị văn kiện đến phương án nhân sự cấp ủy đảm bảo chất lượng cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới cần sát với tình hình thực tế tại địa phương và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả…

Tin, ảnh: Hoàng Lâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top