HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại Thanh tra tỉnh và địa bàn thành phố

17:04 - Thứ Năm, 07/05/2020 Lượt xem: 3617 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020”, ngày 7/5 đoàn giám sát HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại Thanh tra tỉnh và các phường Mường Thanh, Him Lam (TP. Điện Biên Phủ).

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Đức Huy

Từ năm 2016 đến hết quý I/2020, Thanh tra tỉnh tiếp thường xuyên 30 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị phản ánh; không có đoàn đông người, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo được thực hiện theo đúng quy định, trong kỳ đã thực hiện tiếp 12 lượt công dân. Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 176 đơn, trong đó 69 đơn đủ điều kiện xử lý, 107 đơn không đủ điều kiện. Giai đoạn 2016 – 2020, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 19 cuộc thanh tra trách nhiệm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được Đảng ủy, HĐND, UBND 2 phường Him Lam và Mường Thanh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, UBND phường xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật; triển khai công tác tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn để nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiếu nại, tố cáo cho nhân dân. Từ năm 2016 – 2020, UBND phường Mường Thanh đã tổ chức tiếp 52 lượt công dân, nội dung tiếp công dân chủ yếu vào một số nội dung như: Tranh chấp đất đai; thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng. UBND phường đã tiếp nhận và xử lý 34/34 đơn thư đề nghị của công dân, đảm bảo đúng thời gian, quy trình. Đối với phường Him Lam, UBND phường đã tổ chức tiếp 109 lượt công dân, trong đó: Lãnh đạo tiếp 68 lượt; cán bộ tiếp 41 lượt. Tổng số đơn thư đã tiếp nhận 88 đơn thư, gồm: 87 đơn đề nghị và 1 đơn khiếu nại, với 87 vụ việc.

Chủ tịch UBND phường Mường Thanh báo cáo đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Ảnh: Phạm Trung

Ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đoàn giám sát cũng nêu lên những hạn chế và đề nghị các đơn vị cần khắc phục trong  thời gian tới. Đối với ngành thanh tra,  đó là việc tại một số huyện, ngành có nhiều đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phát sinh chủ yếu được giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp tham mưu giải quyết, song việc triển khai thực hiện còn khó khăn. Thanh tra tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chi trả chế độ cho công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.  

Đoàn giám sát đề nghị UBND phường Mường Thanh và Him Lam giải trình, làm rõ thêm về các nội dung như: Số ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường; lập biên bản tiếp công dân theo lịch; thông báo lịch tiếp công dân hàng năm… Trong thời gian tới phường Mường Thanh và Him Lam tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân để phục vụ lợi ích của người dân trên địa bàn. Đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND phường, đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp để đề nghị các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Thu Hằng - Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top