HĐND tỉnh:

Giám sát chuyên đề tại UBND huyện Mường Nhé và Mường Ảng

12:21 - Thứ Ba, 05/05/2020 Lượt xem: 3950 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn 2016 – 2020”, ngày 5/5 đoàn giám sát HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại UBND huyện Mường Nhé và UBND huyện Mường Ảng.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu trong buổi giám sát tại UBND huyện Mường Nhé. Ảnh: Đức Huy

Giai đoạn 2016 – 2020, việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được hai địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định. Lịch tiếp và nội quy tiếp công dân niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân. Hàng năm, UBND các xã đều cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng công tác tiếp công dân do cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức. Từ năm 2016 đến tháng 2/2020, huyện Mường Nhé đã tiếp 172 lượt công dân; tiếp công dân của người đứng đầu định kỳ là 5 lượt, đột xuất 34 lượt; đã tiếp nhận 22 đơn khiếu nại, tố cáo. Đối với UBND huyện Mưởng Ảng, đã tiếp 1.604 lượt công dân; tiếp công dân của người đứng đầu 374 lượt với 333 vụ việc; tiếp đột xuất 41 lượt với 41 vụ việc, 100% vụ việc đã được giải quyết. Phần lớn các vụ việc phát sinh được giải quyết dứt điểm tại cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; không phát sinh điểm nóng về khiếu kiện trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện Mường Ảng tiếp nhận 16 đơn, trong đó: 12 đơn khiếu nại và 4 đơn tố cáo (10/16 đơn thư thuộc các cơ quan, đơn vị khác đã được chuyển giải quyết theo thẩm quyền).

Một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại các địa phương, như: Một số cơ quan, đơn vị còn chưa quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, đặc biệt là ở UBND các xã; việc sắp xếp hồ sơ chưa khoa học; số liệu lượt tiếp công dân của huyện thống kê còn chưa chính xác; chậm triển khai giải quyết các đơn thư do UBND tỉnh chuyển tiếp, chậm báo cáo kết quả thực hiện các đơn thư theo thẩm quyền.

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Mường Nhé, Mường Ảng tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, HĐND, UBND trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Cần rà soát lại toàn bộ báo cáo, tổng hợp, đánh giá lại tình hình, kết quả thực hiện; rà soát toàn bộ quy trình thực hiện công tác tiếp công dân của cấp xã từ con người đến cơ sở vật chất. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến mọi người dân.

Thu Hằng - Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top