UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2020

12:02 - Thứ Năm, 16/04/2020 Lượt xem: 4823 In bài viết

ĐBP - Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 4 tại 3 điểm cầu: HĐND tỉnh, UBND tỉnh và UBND. TP Điện Biên Phủ. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp.

Phiên họp lần này lấy ý kiến tham gia vào 5 nội dung báo cáo, tờ trình: Báo cáo quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018; tờ trình về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; tờ trình chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; bổ sung dự án GPMB, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vào dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đối với báo cáo quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018 thêm hơn 21,8 tỷ đồng, do tăng thêm số thu bổ sung nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 từ ngân sách Trung ương cho địa phương, các ý kiến thống nhất chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 chuyển sang năm 2019 tiếp tục sử dụng.

Về tờ trình giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, các đại biểu đề nghị cần phân loại thành nhiều nhóm dự án; nên ủy quyền cho UBND tỉnh phê duyệt dự án nhóm C với mức nhất định; cân nhắc xem xét kỹ việc giao toàn quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C cho UBND tỉnh. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn giao cơ quan chức năng tiếp tục chuẩn bị kỹ hơn các nội dung; giao Sở Kế hoạch – Đầu tư nghiên cứu kỹ Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định 40 của Chính phủ về cụ thể hóa các nội dung của Luật Đầu tư công; phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành thống nhất các nội dung.

Đối với nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến điều chỉnh các nguồn vốn: Vốn theo tiêu chí Quyết định 40/2015/QĐ-TTg và nguồn thu sử dụng đất, dự kiến điều chỉnh giảm 2 tỷ đồng của 2 dự án để điều chỉnh tăng cho 2 dự án. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 đã giao 7 dự án vốn Trung ương là 25,077 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh giảm vốn trung hạn của 6 dự án để điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án. Vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, điều chỉnh giảm 6,705 tỷ đồng của 11 dự án để điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020, dự kiến điều chuyển giảm vốn của một số dự án để bổ sung cho dự án GPMB, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên… Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước phối hợp rà soát lại chi tiết việc bố trí vốn; giao Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ rà soát lại nội dung có sự trùng lặp, tính toán lại các nội dung cho phù hợp các chỉ đạo mới của tỉnh.

Về dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên, ý kiến đại biểu đề nghị UBND TP. Điện Biên Phủ xem xét lại toàn bộ các nội dung; suất đầu tư của các công trình giao thông; các phương án đền bù; xem lại phương án bồi thường đối với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động. Đối với tờ trình danh mục các dự án cần thu hồi đất, UBND tỉnh đồng thuận với tờ trình. Tuy nhiên, đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường rà soát lại số liệu, diện tích đất đai phải thu hồi liên quan đến Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; cần bóc tách rõ diện tích thu hồi và diện tích đất lúa 1 vụ, 2 vụ. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải, UBND TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên rà soát lại quỹ đất theo phương án phê duyệt; kiểm tra những nội dung phát sinh mới để bổ sung vào tờ trình.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Với các nội dung còn lại, đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các nội dung. Trong đó tập trung rà soát lại các nội dung, làm rõ hơn các nhóm dự án điều chỉnh; thống nhất chủ trương dự án GPMB, TĐC đối với Dự án Nâng cấp cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top