Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020

17:16 - Thứ Sáu, 14/02/2020 Lượt xem: 7963 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì các hội nghị.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu bầu bổ sung vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị phê duyệt và đại hội quyết định có 54 ủy viên, hiện nay đang có 44 ủy viên, khuyết 10 ủy viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Bộ Chính trị phê duyệt và đại hội quyết định có 16 ủy viên, hiện nay có 13 ủy viên, khuyết 3 ủy viên. Căn cứ tình hình thực tế, quy hoạch cán bộ và điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ theo quy trình 5 bước tại Quy định số 105 - QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Về tiêu chuẩn ngoài tiêu chuẩn chung theo quy định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải là người thực sự tiêu biểu trong Đảng bộ tỉnh về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức trách nhiệm, hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của đất nước và của tỉnh... Đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải thực sự tiêu biểu trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật, không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm. Có tư duy chính trị nhạy bén, tham gia đóng góp hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

Kết quả tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy (bước 5) đã giới thiệu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy, 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác