Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

10:36 - Thứ Tư, 12/02/2020 Lượt xem: 7489 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (12/2), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về CPĐT với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Hội nghị có sự tham gia của 63 điểm cầu chính là các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Trong năm 2019, 100% bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đồng loạt triển khai xây dựng CPĐT cùng với các dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet. Đây được coi là giải pháp hữu hiện để tăng hiệu quả làm việc của chính quyền, đưa ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn, nhanh chóng hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong năm 2019, việc xây dựng CPĐT trong cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, công tác xây dựng, rà soát thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh được thực hiện; mọi thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp. Cả nước hiện có 55/63 địa phương tổ chức được trung tâm phục vụ hành chính công, tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 95%, tổng chi phí xã hội cắt giảm được hơn 18 triệu đồng mỗi ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai CPĐT vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai CPĐT; một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật liên quan đến chữ ký số trong văn bản điện tử; vướng mắc trong việc lập hồ sơ lưu trữ văn bản điện tử; tình trạng hồ sơ trực tuyến chưa được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; một số bộ, ngành, địa phương chưa chú trọng thiết lập hệ thống báo cáo điện tử và triển khai còn chậm so với dự kiến; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen làm việc, tra cứu trên thiết bị điện tử...

Riêng tại tỉnh Điện Biên, thực hiện triển khai CPĐT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã vận hành chính thức cổng dịch vụ công trực tuyến từ ngày 18/9/2019 tại địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp các thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, với tổng số 2.219 thủ tục hành chính, trong đó: 1.785 thủ tục hành chính mức độ 2; 251 thủ tục hành chính mức độ 3; 86 thủ tục hành chính mức độ 4. Tuy nhiên, do đặc thù là một tỉnh miền núi, còn nhiều hạn chế về phát triển kinh tế - xã hội, nhiều xã đặc biệt khó khăn; nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người dân về tầm quan trọng của xây dựng chính quyền điện tử, CPĐT chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng, phát triển CPĐT; nhanh chóng hoàn thiện thể chế, thủ tục hệ thống thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia; khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và khẩn trương thực hiện việc số hóa, báo cáo hóa, xây dựng hệ thống và kết nối hệ thống để báo cáo Chính phủ.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận

Tin khác