Giám sát, phản biện xã hội để xây dựng chính quyền vững mạnh

08:45 - Thứ Sáu, 25/10/2019 Lượt xem: 11997 In bài viết

ĐBP - Sau hơn 5 năm triển khai Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền”, nhiều đề xuất, kiến nghị sau giám sát, sau phản biện của MTTQ có chất lượng tốt được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi. Kết quả này đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, bảo vệ pháp luật cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã. Ảnh: C.T.V

Bà Hà Thị Thu Hương, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: Tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, được khẳng định trong Nghị quyết của Ðảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Ðặc biệt, thời gian qua, MTTQ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Sau 5 năm, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các ngành liên quan của tỉnh; các huyện, thành phố đã tổ chức 213 cuộc giám sát, với nhiều nội dung đa dạng, trên nhiều lĩnh vực, như: Thực hiện các quy định, về hỗ trợ, đóng góp xây dựng nông thôn mới; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức một số cuộc giám sát dự án đầu tư phát triển kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong vùng dự án... Ðặc biệt, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân thông qua các tổ chức đại diện là thành viên của MTTQ, thành viên 2 hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vào dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII. MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng cùng cấp và cấp trên đảm bảo đúng yêu cầu, đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã từng bước đi vào nền nếp. Trong 5 năm qua (2014 - 2018), các ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 930 cuộc giám sát, ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 836 cuộc giám sát, chủ yếu tập trung vào việc: Hỗ trợ gạo thời điểm giáp hạt; tiền điện cho hộ nghèo; thi công đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản... Trong 5 năm, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 700 thành viên; biên soạn và phát hành 1.000 cuốn cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng phân bổ tới MTTQ Việt Nam các cấp, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền luôn được MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp quan tâm thực hiện; trong đó tập trung vào dự thảo các nghị quyết, quyết định, quy định của Ðảng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua đó, MTTQ các cấp đã nâng cao kết quả hoạt động, trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp cấp ủy, chính quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong quản lý, lãnh đạo, điều hành; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước.

Phương Linh
Bình luận