Sinh hoạt tư tưởng

Tránh tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”

08:40 - Thứ Hai, 19/08/2019 Lượt xem: 6181 In bài viết

ĐBP - Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Và cơ quan thanh tra có chức năng tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND…

Hiện ở một số địa phương xảy ra tình trạng, khi có quyết định thanh tra thì đều có đoàn thanh tra với đầy đủ các thành phần và triển khai các bước khá nghiêm túc, đầy đủ (yêu cầu có đầy đủ các thành viên trong đơn vị, cơ quan); nhưng khi hoàn thành thì lại không công bố kết quả trước tập thể, hoặc chỉ thông báo chung chung. Thậm chí, còn có chuyện: Sai phạm to thành nhỏ và sai phạm nhỏ thành không.

Chẳng hạn như tại huyện X. sau khi có thông tin khiếu nại tố cáo của quần chúng nhân dân, báo chí phản ánh về tình hình cán bộ của xã Y. có biểu hiện sai phạm. Thanh tra huyện vào cuộc xác minh sự việc và đưa ra kết luận, đúng là cán bộ xã Y. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện độc đoán chuyên quyền, không công khai minh bạch trong hoạt động thu chi, gây nghi ngờ trong nội bộ, mất lòng tin trong nhân dân... Nhưng kết luận sai phạm lại không được thông báo trước tập thể cơ quan được thanh tra; cùng với đó, sau nhiều tháng cơ quan chức năng cấp trên cũng chưa đưa ra hình thức xử lý, kỷ luật đối với cán bộ vi phạm; gây nghi ngờ trong nội bộ cơ quan…

Công tác thanh tra là việc làm thường xuyên liên tục, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nhất là đang trong giai đoạn đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng như hiện nay; mỗi cán bộ, cơ quan thanh tra, cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm, công tâm khách quan; tránh tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”; trên rốt ráo nghiêm túc, dưới làm chung chung qua loa đại khái...

Minh Châu
Bình luận

Tin khác