HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc tại Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch – Đầu tư

19:24 - Thứ Sáu, 24/05/2019 Lượt xem: 8053 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2018”, ngày 24/5, tổ giám sát số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng làm việc với Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát Sở Nội vụ.

 
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong giai đoạn 2014 – 2018, toàn tỉnh có 10.999 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 41,99%). Trong đó, số người được đưa vào quy hoạch từ cấp trưởng phòng và tương đương trở lên là 188 người với 992 chức danh (chiếm tỷ lệ 20,1%). Trong giai đoạn đã tuyển dụng 1.521 công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (54,5%); đã cử 224 học sinh tham gia học cử tuyển; số sinh viên tốt nghiệp 215 người và số sinh viên ra trường được bố trí việc làm 86 người (chiếm 40%)…

Tại buổi làm việc, thành viên tổ giám sát đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, khắc phục những hạn chế, tồn tại như: Tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan, đơn vị còn thấp; năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số còn hạn chế; chưa chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở là người dân tộc thiểu số và gắn với công tác quy hoạch; chưa xuất phát từ nhu cầu nâng cao năng lực làm việc theo chức danh, vị trí việc làm; chưa chú trọng sắp xếp, bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển; chậm trễ trong việc thống kê số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm…

Giám sát tại Sở Kế hoạch – Đầu tư cho thấy, tổng vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý được phân bổ hơn 8.000 tỷ đồng (không gồm vốn tái định cư Thủy điện Sơn La); trong đó lĩnh vực giảm nghèo hơn 6.700 tỷ đồng. Các nguồn vốn đã được phân bổ đạt 84% nhu cầu giai đoạn 2014 – 2018. Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư cho các chương trình, dự án đảm bảo nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án; các dự án được bố trí vốn khởi công mới thực hiện đúng theo quy định…

Sở Kế hoạch – Đầu tư đề xuất HĐND, UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương cho ý kiến cụ thể về việc xây dựng đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020, cũng như có kế hoạch chuẩn bị điều chỉnh đầu tư công trung hạn và kịp thời xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2019 đúng quy định; xem xét cân đối bố trí đủ kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 – 2020 để thực hiện Đề án 79 là hơn 500 tỷ đồng…

Đồng chí Giàng Thị Hoa đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại nhiệm vụ được giao, đặc biệt công tác đào tạo cử tuyển và bố trí việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Thống kê số học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm. Thực hiện chính sách thu hút những người có trình độ cao đối với người dân tộc thiểu số. Làm rõ trách nhiệm của Sở về việc số lượng người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị, các vị trí lãnh đạo, quản lý tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Đối với Sở Kế hoạch – Đầu tư, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công; rà soát lại tất cả các nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn 2014 – 2018; làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về đầu tư công.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top