Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

08:49 - Thứ Sáu, 24/05/2019 Lượt xem: 6883 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ðảng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của đảng bộ.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình KTGS có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tập trung KTGS việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án trong nhiệm kỳ, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng tình hình, thực trạng. KTGS những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản. Tăng cường KTGS về công tác cán bộ, trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu; các tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên về tình hình chấp hành nguyên tắc Ðảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình…

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp huyện Mường Ảng từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và triển khai KTGS trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện. Qua KTGS đã kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Từ năm 2018 đến nay, toàn đảng bộ đã kỷ luật 16 đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm đạo đức lối sống...

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS trên địa bàn huyện còn bộc lộ những hạn chế trong công tác quản lý và KTGS cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, chưa sâu rộng dẫn đến còn cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật; công tác KTGS của cấp ủy và UBKT cơ sở còn hạn chế, chậm khắc phục...

Trên cơ sở những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018, UBKT Huyện ủy đã ban hành Công văn số 166-CV/UBKTHU, ngày 10/4/2019 về việc “Khắc phục khuyết điểm hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê và phê bình năm 2018” Theo đó, UBKT các đảng ủy cơ sở tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt 9 nội dung, như: Xem xét, rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình KTGS năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế; đổi mới phương pháp KTGS với phương châm “chủ động, tích cực, sâu sát, quyết liệt, chất lượng và hiệu quả”; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tập trung vào những vấn đề đảng viên và nhân dân có nhiều ý kiến và những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có hành vi vi phạm các quy định của Ðảng, Nhà nước...

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top