Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá lại chính sách giảm nghèo

20:00 - Thứ Tư, 22/05/2019 Lượt xem: 8250 In bài viết

ĐBP - Sáng 22/5, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tình hình những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ gồm các đoàn: Điện Biên, Hòa Bình, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ. 

 
Tham gia thảo luận, các ý kiến cho rằng, kinh tế - xã hội năm 2018 đạt kết quả tốt, đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch Quốc hội giao; trong đó, 3 chỉ tiêu đạt và 9 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được một số kết quả bước đầu. Đời sống nhân dân được cải thiện. Các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo các đại biểu, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội đất nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Ngoài 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ nêu trong báo cáo, Chính phủ cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng phát triển văn hóa, đạo đức, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, ứng phó biến đối khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vấn đề giải quyết khiếu kiện trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đại biểu thảo luận cũng đề nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương nên đánh giá lại các chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc khu vực miền núi và cần có chính sách phù hợp hơn, cụ thể như chính sách thu mua nông sản cho nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hiện đang gặp khó khăn trong việc bao tiêu sản phẩm; ưu tiên đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ có tiềm năng. Quan tâm hơn và kịp thời phân bổ ngân sách, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách…

Hồ Nam
Bình luận

Tin khác

Back To Top