Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng

Giới thiệu bổ sung nhiều vị trí nhân sự

11:03 - Thứ Tư, 22/05/2019 Lượt xem: 7248 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/5, Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 2 nội dung chính: Lấy ý kiến tham gia sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai công tác cán bộ.

 

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 hiện có 20 điều quy định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, mối quan hệ công tác, chế độ làm việc và điều khoản thi hành. Mới đây, trong cơ cấu tổ chức,Đảng ủy Dân chính Đảng được bổ sung 1 đồng chí Phó Bí thư. Vì vậy, Ban Chấp hành lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc dựa trên cơ sở quy định mới, hướng dẫn của Trung ương, tiếp nối Quy chế hiện hành và kết quả phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy. Theo đó, nội dung Quy chế được cơ bản giữ nguyên, chỉ điều chỉnh một số điều cho phù hợp. Đặc biệt Quy chế mới được xây dựng gồm 21 điều, bổ sung điều số 7 “Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy”. Tại Hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành cơ bản đồng tình với dự thảo, đồng thời tham gia nhiều ý kiến để xây dựng hoàn thiện Quy chế.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung 4 đ/c vào Ban Chấp hành Đảng ủy đang khuyết (hiện có 23/27 ủy viên); thực hiên quy trình giới thiệu bổ sung 1 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng và 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top