HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số tại xã Chung Chải

19:05 - Thứ Ba, 21/05/2019 Lượt xem: 8345 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 – 2018”, ngày 21/5 tổ giám sát số 1, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng giám sát tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. 

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát tại xã Chung Chải.

 
Tổ giám sát tập trung giám sát về kết quả thực hiện chính sách trên các lĩnh vực: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số; đào tạo nghề, dạy nghề và giải quyết việc làm; chính sách tín dụng; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số; văn hóa và thông tin truyền thông; cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực; phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; hỗ trợ tiền điện; bảo trợ - an sinh xã hội. Nhìn chung giai đoạn 2014 – 2018, xã Chung Chải đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện các chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định; trình độ dân trí từng bước nâng cao; nguồn nhân lực được đào tạo tăng hàng năm, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống giáo dục được chuẩn hóa; văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn, phát huy.

Đồng chí Lê Trọng Khôi ghi nhận những kết quả xã Chung Chải đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao (87%), tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo thấp; trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng còn hạn chế; tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao…  Do đó, thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Chung Chải cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trông chờ ỷ lại của một bộ phận cán bộ, người dân trên địa bàn. Các kiến nghị, đề xuất của xã tổ giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top