Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

15:03 - Thứ Ba, 21/05/2019 Lượt xem: 8171 In bài viết
ĐBP - Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức trong 2 ngày (20 - 21/5). Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

 

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ và các tổ chức thành viên bám sát các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của huyện; nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, hành động của tổ chức mình. Hàng năm, MTTQ các cấp tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người uy tín tiêu biểu làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Ngoài ra, công tác vận động quần chúng, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân luôn được MTTQ và các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến; các hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường; công tác chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo thường xuyên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với nguồn quỹ hỗ trợ của cấp trên, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã triển khai làm 79 nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ 5 con trâu sinh sản cho người nghèo…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện xác định tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 10 chỉ tiêu cụ thể; hiệp thương 50 vị (để khuyết 1) vào Ủy ban MTTQ huyện; bầu 21 vị dự đại hội MTTQ tỉnh. Đồng chí Thào Nhè Cáng tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top