Giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở

09:05 - Thứ Hai, 20/05/2019 Lượt xem: 6291 In bài viết
ĐBP - Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) từ cơ sở nên số vụ việc phức tạp, kéo dài, tố cáo đông người, vượt cấp ở Ðiện Biên đã giảm đáng kể. Kết quả đó không chỉ đảm bảo an ninh trật tự địa phương mà còn củng cố niềm tin của người dân vào cơ quan chức năng, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

 

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Ðiện Biên trong một buổi tiếp công dân xã Mường Phăng để giải quyết đơn thư KNTC.

Nhằm giảm thiểu tới mức tối đa các vụ việc KNTC từ cấp cơ sở, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh xác định tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực “nóng” dễ xảy ra sai phạm, như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai… cũng như đảm bảo các chính sách an sinh xã hội kịp thời đối với người dân. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; chủ động nắm tình hình và thực hiện tốt công tác hoà giải, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình KNTC, tiếp công dân trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tổ chức rà soát, xác định rõ các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực. Công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, tuyên truyền, thuyết phục, giải thích từ đó giúp người dân hiểu, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật… Nhờ đó công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC được thực hiện nền nếp, đúng quy định.

Quý I/2019, cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 1.501 lượt, 1.818 người; trong đó có 16 đoàn đông người (giảm 13 đoàn so với cùng kỳ năm 2018). Nội dung chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách và việc hỗ trợ theo các chương trình, dự án. Tiếp nhận 1.455 đơn thư, trong đó 50 đơn khiếu nại, 77 đơn tố cáo còn lại là đơn kiến nghị phản ánh. Riêng tháng 4 vừa qua, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 19 lượt công dân với 28 người. Ban Tiếp công dân đã trao đổi, phối hợp với các huyện, ngành liên quan nắm tình hình để giải thích, hướng dẫn 10 lượt công dân gửi đơn hoặc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận 9 đơn đề nghị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao các ngành, huyện liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp nhận 35 đơn (trong đó 1 đơn tố cáo, 2 đơn khiếu nại và 32 đơn kiến nghị, phản ánh); đã xử lý chuyển 17 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lời và hướng dẫn 7 đơn, còn lại 7 đơn kiến nghị không đủ điều kiện xem xét, xử lý (xếp lưu không xử lý đơn). Cùng thời gian đó, tại cấp huyện đã tiếp 43 lượt công dân với 74 người, có 2 đoàn đông người tại UBND TP. Ðiện Biên Phủ và UBND huyện Mường Nhé; tiếp nhận 50 đơn thư (3 đơn tố cáo, 8 đơn khiếu nại và 39 đơn kiến nghị). Với 45 đơn đủ điều kiện đều đã được xem xét, xử lý (1 đơn tố cáo, 8 đơn khiếu nại và 36 đơn kiến nghị). Nội dung tiếp công dân, xử lý đơn tập trung vào việc thực hiện chính sách bồi thường, giao đất ở khi nhà nước thu hồi đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép cải tạo mặt bằng; khiếu nại việc thực hiện tự tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng trên đất thuê của Nhà nước…

Tại huyện Tuần Giáo, từ đầu năm đến nay Văn phòng HÐND - UBND huyện đã tiếp 10 lượt, 14 người; tiếp nhận 22 đơn (2 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo và 18 đơn đề nghị, phản ánh); các xã, thị trấn trên địa bàn đã tiếp 35 lượt, 42 người; tiếp nhận 34 đơn đề nghị, phản ánh giải quyết tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng và một số chế độ chính sách, xã hội khác… Ông Ðỗ Văn Sơn, Trưởng ban Tiếp công dân huyện Tuần Giáo khẳng định: Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC ngay từ cơ sở nên qua rà soát, các vụ việc KNTC tồn đọng kéo dài vừa qua trên địa bàn huyện không có các vụ việc KNTC tồn đọng do UBND tỉnh và các cơ quan chức năng chuyển đến chưa giải quyết, kéo dài thời gian giải quyết theo quy định; các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết đã phát sinh nhưng chưa được thụ lý hoặc đã thụ lý nhưng chưa giải quyết. Không có vụ việc tố cáo đã giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục tố cáo; không có vụ việc KNTC đông người hoặc đơn lẻ bị kẻ xấu xúi giục, kích động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Chỉ có 1 vụ việc khiếu nại đã giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại đó là đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ðình Thông, bản Bon B (xã Rạng Ðông) với nội dung đơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông đối với Quyết định số 251/QÐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND huyện Tuần Giáo về vấn đề khôi phục mốc ranh giới thửa đất và mốc giải phóng mặt bằng quốc lộ 6 ngoài thực địa của gia đình ông Nguyễn Ðình Thông.

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC ngay từ cơ sở, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với người dân; tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết có hiệu quả, chất lượng, đúng quy định đối với các KNTC thuộc thẩm quyền, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp. Ðối với các vụ việc đã kiểm tra, rà soát, giải quyết thấu tình, đạt lý cần thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân chấp hành, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và xã hội.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác