Huyện Nậm Pồ

Thành quả đáng mừng trong công tác phát triển Ðảng

09:06 - Thứ Sáu, 10/05/2019 Lượt xem: 6974 In bài viết
ĐBP - Năm 2016, huyện Nậm Pồ còn 37/132 bản chưa có đảng viên, đến nay chỉ còn 4 bản. Ðây là kết quả đáng khích lệ đối với huyện còn nhiều khó khăn như Nậm Pồ. Ðể có được kết quả đó, Ðảng bộ huyện đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và vận dụng linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết, các quyết định của cấp trên trong công tác phát triển đảng viên ở cơ sở.

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng. Chính vì thế thời gian qua, công tác phát triển đảng viên luôn được các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện Nậm Pồ đặc biệt quan tâm. Thế nhưng, cái khó trong công tác phát triển đảng viên đặt ra đối với huyện Nậm Pồ là việc tạo nguồn, nhất là với đối tượng là đoàn viên thanh niên. Nguyên nhân của thực tế này: Phần lớn thanh niên đều thoát li khỏi địa phương, khiến số lượng còn lại không nhiều để tổ chức các hoạt động phong trào, tạo môi trường phát triển cho họ. Bên cạnh đó, việc giáo dục thanh niên cũng gặp nhiều khó khăn, vì đây là đối tượng chịu nhiều tác động từ môi trường xã hội, nhất là tác động của mặt trái cơ chế thị trường, dễ mắc phải tệ nạn xã hội. Một bộ phận thanh niên sinh sống tại địa phương nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn, ý chí phấn đấu vào Ðảng chưa thực sự rõ nét… Những khó khăn, hạn chế trên khiến cho việc phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Ðảng là “bài toán” khó.

 

Ðồng chí Khoàng Văn Van, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Nưa làm việc với các chi ủy về công tác xây dựng Ðảng.

Trước thực trạng đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, nhất là sau khi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020” ban hành, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo kết nạp đảng viên mới và xóa bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2017 - 2020. Ðồng chí Trần Ðình Nhuận, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Trên tinh thần các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, cấp ủy đảng các cấp, huyện Nậm Pồ đã tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đề ra chỉ tiêu công tác phát triển đảng, xóa bản chưa có đảng viên, thành lập mới các chi bộ độc lập hàng năm phù hợp với tình hình; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhất là Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng; định kỳ hàng quý, xem xét đánh giá để tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, xét đề nghị kết nạp đảng viên.

Với đặc thù huyện vùng cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao so với các huyện, thị của tỉnh, đây cũng là rào cản trong công tác phát triển đảng viên ở Nậm Pồ. Huyện đã vận dụng linh hoạt Quy định số 05-QÐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ngày 28/8/2018 về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Ðảng. Ngoài ra, với hơn 90/132 bản có người theo tôn giáo, thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, đặc biệt là Quy định số 123-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo thì công tác kết nạp đảng viên là người có đạo đã gỡ khó trong việc xóa bản chưa có đảng viên ở huyện Nậm Pồ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay, toàn huyện có 52 đảng viên là người có đạo.

Chà Cang là xã đi đầu trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo của huyện Nậm Pồ. Ông Lò Văn Kiên, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Cang cho biết: Công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người dân tộc thiểu số và người có đạo nói riêng luôn được Ðảng bộ xã quan tâm đúng mức. Việc tạo nguồn để phát triển đảng viên là người có đạo không chỉ tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; mà qua đó sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc.

Với việc vận dụng linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết, các quyết định, quy định của các cấp đã góp phần gỡ khó trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đối với những bản chưa có đảng viên trên địa bàn các xã ở huyện Nậm Pồ. Tại Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Nậm Pồ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nhiều chỉ tiêu, mục tiêu; trong đó, bình quân mỗi năm kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên, giảm từ 10 - 15% số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; phấn đấu đến năm 2020, xóa 100% bản chưa có đảng viên.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Ðể cụ thể Nghị quyết đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát nguồn bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên, người lao động tại địa bàn nơi cư trú. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, triển khai thực hiện tốt việc phân công đảng viên là cán bộ công chức xã về dự sinh hoạt chi bộ bản. Ðặc biệt, phải gắn công tác xóa bản chưa có đảng viên, thôn bản chưa có chi bộ và phát triển đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Nhờ vậy đến nay, công tác phát triển đảng viên, có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2016, huyện Nậm Pồ vẫn còn 37/132 bản chưa có đảng viên thì đến nay, chỉ còn 4 bản chưa có đảng viên, gồm: bản Huổi Chá (xã Chà Cang), bản Pắc A 2 (xã Na Cô Sa), bản Huổi Tre (xã Pa Tần) và bản Nộc Cốc (xã Vàng Ðán). Cũng từ năm 2016 đến tháng 4/2019, Ðảng bộ huyện đã kết nạp được 686 đảng viên, vượt kế hoạch Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra.

Nói về công tác xóa bản chưa có đảng viên trên địa bàn, đồng chí Lường Văn Phin, Bí thư Ðảng ủy xã Pa Tần cho biết: Thời điểm cuối năm 2016, trong tổng số 9 bản của xã còn 5 bản chưa có đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Ðảng bộ xã đã rất nỗ lực và đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, phát triển đảng ở những bản chưa có đảng viên. Ðến nay, 8/9 bản của xã đã có đảng viên; riêng trong năm 2017, xóa được 4 bản chưa có đảng viên, gồm: Nậm Thà Nà, Ta Hăm, Huổi Khương và bản Huổi Púng. Hiện còn bản Huổi Tre chưa có đảng viên, tuy nhiên, Ðảng ủy xã đã tạo được nguồn, đồng thời cử đi bồi dưỡng nhận thức, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu.

Cũng như bản Huổi Tre của xã Pa Tần, 3 bản còn lại của 3 xã gồm: Pắc A 2, Huổi Chá, Nộc Cốc dù chưa có đảng viên nhưng hiện nay Ðảng ủy các xã đã tạo được nguồn. Như vậy, có thể thấy những nỗ lực và sự quyết tâm của Ðảng bộ huyện Nậm Pồ trong việc xóa bản chưa có đảng viên trong thời gian qua. Ðây là thành quả đáng mừng trong công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ huyện Nậm Pồ.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top