Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

13:25 - Thứ Năm, 09/05/2019 Lượt xem: 6994 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình làm việc tại Điện Biên, ngày 9/5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng (2016 – 2020); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm việc cùng đoàn công tác có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

 
Sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 9,11%; ba năm 2016 - 2018 đạt bình quân 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 27,31 triệu đồng, gấp 1,89 lần so với năm 2010; cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, năm 2018 khu vực nông nghiệp chiếm 19,96%, công nghiệp và xây dựng 22,82%, dịch vụ 54,61%. Công cuộc xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2018 giảm bình quân 3,69%/năm; năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 37,08% (so với 48,14% năm 2016). Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đều có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tỉnh ủy đã quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ và đã có một số chuyển biến tích cực: Kịp thời cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ coi trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả của tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là tỉnh có nhiều khó khăn, chậm phát triển; còn những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số lĩnh vực. Thời gian tới, Tỉnh uỷ Điện Biên cần tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sáng tạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương trong giai đoạn mới. Những kiến nghị của Tỉnh uỷ Điện Biên, đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top