50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Nhớ lời Di chúc, noi gương Bác

15:23 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 8042 In bài viết

Bác đi... Di chúc giục lòng ta

Cho cả muôn đời một khúc ca

Lẽ sống, niềm tin, mong ước lớn

Và tình thương, ơn nghĩa bao la.

 (Theo chân Bác  - Tố Hữu)

Trong tâm khảm mỗi người Việt Nam, Bác Hồ vĩ đại mà gần gũi. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân luôn lấy tấm gương Bác để soi, rèn mình, sống sao cho tốt hơn, để cống hiến nhiều hơn cho quê hương đất nước. Khi ra đi, Người không có tài sản gì để lại, chỉ để lại “Muôn vàn tình thương yêu cho toàn Dân, toàn Ðảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Trong Di chúc, lời căn dặn đầu tiên của Người là nói về Ðảng. “Trước hết nói về Ðảng”: “Ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Ðảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi”.

 

Bác Hồ thăm người dân Pác Bó, Cao Bằng năm 1961. Ảnh tư liệu

Sau khi khẳng định nhờ có sự đoàn kết và tinh thần phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, Ðảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Bác đã chỉ ra… “Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất của Ðảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật quốc gia, đó là: “Ðường kách mệnh”, “Nhật ký trong tù”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Là người làm công tác Ðảng nhiều năm, chúng tôi càng thấm thía, càng thấy sâu sắc về bản Di chúc bất hủ, chứa đựng đầy ắp tình cảm của Bác đối với Tổ quốc, với nhân dân.

Toàn bản Di chúc 1.000 từ được cân nhắc từng câu, từng chữ, vậy nhưng chỉ trong hơn 3 dòng ngắn gọn, cô đọng để dành nói về Ðảng cầm quyền, Bác dùng tới 4 chữ “thật, thật sự” bởi vai trò và tầm quan trọng của Ðảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những điều Bác nói về Ðảng tập trung vào 3 vấn đề lớn gồm: Ðoàn kết; tự phê bình và phê bình; sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Ðây là 3 vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự tồn vong của Ðảng.

Ðối với vấn đề đoàn kết trong Ðảng, Hồ Chí Minh căn dặn “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Ðảng phải thể hiện bằng tư tưởng và hành động; trong Ðảng không thể có tình trạng “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Ðảng, làm cho Ðảng thực sự trong sạch vững mạnh. Quan điểm của Bác về vấn đề nhân dân rất rõ ràng: Ðảng muốn mạnh, muốn vững phải dựa vào nhân dân. Sau này, những nguyên tắc, những quan điểm của Ðảng đã cụ thể hóa quan điểm của Bác: Phải dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng.

Hiện nay, chúng ta thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều chuyên đề khác nhau qua từng năm. Học và làm theo Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phong trào cách mạng lớn bao trùm ở tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong cả nước. Năm 2019 với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” càng cho thấy, Ðảng ta luôn không ngừng tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 25/10/2018, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QÐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương càng cho thấy Ðảng ta đang quyết tâm đẩy mạnh nhiệm vụ then chốt xây dựng Ðảng theo Di chúc của Người. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, ngày 26/12/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, mỗi người cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Ðảng là tối thượng và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Kỷ niệm 50 năm, tròn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nhận thức sâu sắc hơn giá trị “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công ước nguyện của Người để làm cho Ðảng ta thật sự vững mạnh, Tổ quốc độc lập, tự do, dân ta ấm no, hạnh phúc.

Xuân Kỷ Hợi 2019

Nguyễn Văn Chiến
Bình luận

Tin khác