Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019

15:36 - Thứ Ba, 29/01/2019 Lượt xem: 9518 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hơn 120 đại biểu là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt 3 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, nắm bắt chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Việc học tập chuyên đề nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2019 tại cơ sở; triển khai thực hiện đăng ký học tập theo chuyên đề năm 2019.

Gia Kiên
Bình luận