Dấu ấn năm dân vận chính quyền

08:44 - Thứ Năm, 03/01/2019 Lượt xem: 9978 In bài viết

ĐBP - Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tập trung ở các cơ quan Nhà nước. Nhờ triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, xác định được mô hình phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và từng địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng, chính quyền.

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tủa Chùa giúp người dân thị trấn Tủa Chùa thu hoạch lúa.

Ðiểm nhấn thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” đối với các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đó là sự tiếp tục quan tâm xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hết lòng phục vụ nhân dân. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. UBND tỉnh nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo các cơ quan Nhà nước thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy, nghị quyết của HÐND tỉnh. Tăng cường trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp, người dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ đó giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, các sở, ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng dân, có ý thức phục vụ nhân dân, giải quyết đúng và nhanh chóng các công việc liên quan đến nhân dân. Tại Sở Công Thương, công tác dân vận được ngành gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đổi mới, sáng tạo, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện chủ trương của Ðảng về công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng công tác của toàn ngành. Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện công tác dân vận, Sở đã tham mưu ban hành những chính sách phù hợp với thực tế và nguyện vọng của nhân dân, hướng đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại đến làm việc, giao dịch. Sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực công thương; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Từ đầu năm đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 2 quyết định về kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương; cung cấp 131/133 thủ tục hành chính mức độ 2; 1 thủ tục hành chính mức độ 3 và 1 thủ tục hành chính mức độ 4; tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn...

Nhờ sự tích cực của các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,15%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 1.144,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 5/116 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 7/14 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 16/116 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều địa phương đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn.

Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách bộ máy, tinh giản biên chế và cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện tốt công tác dân vận; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Việc triển khai cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị hành chính được duy trì củng cố, phần nào đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch. Ðến nay, toàn tỉnh đã có 155 thủ tục được cung cấp ở mức độ 3, 4; tổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 257 hồ sơ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Việc tổ chức rà soát, đôn đốc, sửa đổi, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, làm tốt công tác rà soát, kiểm soát và công bố thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính... tạo thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc, hạn chế được những tiêu cực, thái độ cửa quyền của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính... có sức lan tỏa, tác động tích cực đến đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, chính quyền.

Minh Thùy
Bình luận