Nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

19:08 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 15100 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của các chuyên đề: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Trong đó nêu ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị.

Việc học tập chuyên đề này sẽ góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Từ đó, tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, tổ chức thực hiện tốt ở đơn vị, ngành, địa phương mình quản lý, phụ trách. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Bảo Khánh
Bình luận