Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 (lần 1)

17:44 - Chủ Nhật, 02/12/2018 Lượt xem: 12413 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 (lần 1) để xem xét, tham gia ý kiến vào báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 8; triển khai thực hiện một số nội dung khác và tham gia ý kiến vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại phiên họp.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh, sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến ngày 15/11/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giải quyết và có văn bản trả lời 91/91 ý kiến, kiến nghị của cử tri (bao gồm: 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước UBND tỉnh xác định thời gian giải quyết trong năm 2017, 2018 và 75 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8). Trong đó: 51/91 kiến nghị (chiếm 56%) đã giải quyết xong; 13/91 kiến nghị (chiếm 14,3%) đang giải quyết và xác định rõ thời gian, giải pháp giải quyết; 27/91 kiến nghị (chiếm 29,7%) đã tiếp thu và được xem xét giải quyết trong thời gian tới. Việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đã đi thẳng vào vấn đề, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập, hạn chế trong tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách, chương trình, dự án... từ đó, chủ động xem xét giải quyết hoặc đề xuất phương án và biện pháp giải quyết, đồng thời kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để xem xét giải quyết theo quy định. Tại phiên họp, đại biểu nhất trí với Dự thảo nghị quyết về kết quả giảm sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 8.
 
Đối với chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 7/12, đại biểu tham gia ý kiến vào trình tự các phần việc diễn ra trong kỳ họp và phân công công việc cụ thể cho các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị liên quan. Văn phòng HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện văn bản trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV để gửi đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định; các cơ quan thông tin ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Muôn ghi nhận kết quả đạt được của việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 8. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị văn phòng, các ban HĐND tỉnh cần hoàn thiện thể thức văn bản đối với dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp 8; UBND tỉnh cần chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cư tri. Đối với dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Văn phòng HĐND cần tiếp tục tham mưu đổi mới kỳ họp nhằm nâng cao hiệu quả kỳ họp nhưng phải trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật; trong quá trình diễn ra kỳ họp, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình, chủ tọa kỳ họp sẽ trình kỳ họp lấy ý kiến điều chỉnh cho phù hợp. 
Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận