Tinh giản biên chế ở Mường Ảng

Việc khó mấy cũng làm

08:54 - Thứ Sáu, 09/11/2018 Lượt xem: 3754 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Ảng đã chủ động triển khai chủ trương của Ðảng, quy định của Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và đã đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên Mường Ảng cũng nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với quyết tâm cả hệ thống chính trị vào cuộc và khó mấy cũng làm; hy vọng mục tiêu thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC ở Mường Ảng sẽ thành công.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND huyện Mường Ảng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Anh Nguyễn

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; Nghị định 108-NÐ/CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2152/KH-UBND của UBND tỉnh về tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Ðiện Biên giai đoạn (2016 - 2021)... Huyện ủy Mường Ảng xây dựng Ðề án số 01-ÐA/HU về tinh giản biên chế khối Ðảng, đoàn thể huyện (giai đoạn 2015 - 2021); đồng thời, ban hành các văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện. UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 91-KH/UBND về tinh giản biên chế trong các cơ quan đơn vị thuộc huyện Mường Ảng (giai đoạn 2016 - 2021) và Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2015; Ðề án số 1088/ÐA-UBND về Tinh giản biên chế huyện Mường Ảng (giai đoạn 2015 - 2021)...

Ðể việc tinh giản biên chế được thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí người lao động trong cơ quan, đơn vị, không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của CBCCVC và người lao động; Huyện ủy, HÐND, UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn ngoài quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế tới CBCCVC và người lao động trong đơn vị còn phải tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức, gắn với điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng CBCCVC đảm bảo công bằng dân chủ, khách quan, chính xác, phản ánh đúng thực chất việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC... Nhờ đó, việc thực hiện tinh giản biên chế bước đầu đạt được kết quả. Tổng số cơ quan khối Ðảng, đoàn thể của huyện hiện nay là 11 với 49/50 biên chế, số người làm việc hiện có 47 (2 cán bộ luân chuyển xuống xã). Theo kế hoạch, đến năm 2021 huyện phải giảm ít nhất 5 biên chế; từ năm 2015 - 2018 đã giảm 1 người. Từ 2015 - 2017 có 4 CBCCVC nghỉ hưu.

Khối chính quyền, huyện có 13 cơ quan chuyên môn; 7 đơn vị sự nghiệp (trên cơ sở đã thành lập Ban Quản lý dự án các công trình thuộc huyện, đổi tên Ban Quản lý dự án huyện; Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dạy nghề với Trung tâm Giáo dục thường xuyên). Cấp xã, Mường Ảng có 9 xã, 1 thị trấn với tổng số 139 bản, tổ dân phố. Năm 2015, huyện được giao 1.451 biên chế; giai đoạn 2015 - 2021 dự kiến tinh giản 164 người (11,3% biên chế giao năm 2015); cụ thể, biên chế hành chính 5 người; sự nghiệp 115 người; CBCCVC cấp xã 44 người. Khối xã, cán bộ chuyên trách xã 97 người; công chức xã 115 người; hoạt động không chuyên trách cấp xã 187 người; hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản 1.091 người. Ðến nay, huyện đã thực hiện việc kiêm nhiệm cho 33 cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, tổ dân phố. Kết quả thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW từ năm 2015 - 10/2018, tổng số CBCC tinh giản là 23 người (cấp huyện 9; cấp xã 14 người) đạt 1,6% biên chế giao năm 2015. CBCCVC nghỉ hưu 40 người (cấp huyện 37 người; cấp xã 3 người).

Mục tiêu của tinh giản biên chế là sắp xếp lại tổ chức, bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, từng bước đổi mới, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, tinh gọn; đưa ra khỏi bộ máy những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc; bố trí người làm việc phù hợp với trình độ đào tạo, phát huy năng lực cá nhân, thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Nhưng trên thực tế, hầu như các trường hợp tinh giản biên chế đều là nghỉ hưu. Ngành Giáo dục và Ðào tạo là đơn vị có số lượng tinh giản nhiều nhất và cũng không nằm ngoài thực tế này. Ông Lê Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Mường Ảng cho biết: Phòng đã xây dựng Ðề án số 173/ÐA-PGD&ÐT về tinh giản biên chế (giai đoạn 2015 - 2021). Theo đó, từ 2015 - 2021 đơn vị dự kiến tinh giản 107/1.059 biến chế (chiếm 10,1% tổng biên chế; trong đó, nghỉ hưu trước tuổi 91 người). Phòng cũng đã rà soát sắp xếp lại lớp học, cán bộ, giáo viên, nhân viên... Năm học 2018 - 2019, huyện có 36 trường với 520 lớp, 13.651 học sinh; tổng biên chế 1.019. Từ năm 2015 - 10/2018, ngành đã tinh giản được 6 biến chế (theo Nghị định 108); nghỉ hưu 29 người. Trong khi đó, theo định mức Thông tư 16/2017/TT-BGDÐT hướng dẫn khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, toàn huyện hiện vẫn thiếu 99 giáo viên (mầm non 62; tiểu học 31; THCS 6).

Bà Dương Thị Hiến, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Khó khăn, hạn chế khi tinh giản biên chế trước tiên phải kể đến những bất cập trong quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ. Ða số các cơ quan đơn vị thuộc huyện, chỉ tiêu biên chế được giao ít (bình quân từ 2 - 7 biên chế); trong khi huyện mới thành lập, đa số cán bộ, công chức đều mới được tiếp nhận, tuổi đời còn trẻ, có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định rất khó thực hiện tinh giản. Quy định về các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã nhiều, song hiệu quả hoạt động còn hạn chế, yếu kém; mức hưởng phụ cấp thấp, thời gian làm việc không thường xuyên tại công sở, trình độ đào tạo chưa đảm bảo. Việc thực hiện tinh giản biên chế đa số dựa trên nguyện vọng của cá nhân. Một số cán bộ cấp xã bằng cấp không đủ tiêu chuẩn, thuộc diện phải tinh giản biên chế nhưng chưa thực hiện được. Nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị về chủ trương, chính sách tinh giản biên chế còn chưa đầy đủ; công tác đánh giá, phân loại CBCCVC ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Ðội ngũ cán bộ chủ chốt các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng cơ bản chưa có trình độ THPT, do cán bộ cấp xã để lại trước hưởng phụ cấp chuyển sang cán bộ, công chức cấp xã nên việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã làm ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở...

Ông Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Việc tinh giản biên chế trên địa bàn huyện thời gian qua còn chậm so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là khối cơ quan hành chính Nhà nước. Thời gian tới, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, quy định của Nhà nước; trên cơ sở đề án, kế hoạch đã đề ra, huyện tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu việc triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC phải đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp; bảo đảm nội dung, lộ trình theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015. Thực hiện đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan tổ chức; nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị nào không hoàn thành tinh giản biên chế theo kế hoạch đã phê duyệt thì xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Ðảng, Nhà nước.

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác