Trả lời kiến nghị cử tri

08:40 - Thứ Sáu, 09/11/2018 Lượt xem: 2120 In bài viết

Cử tri Trung đoàn Bộ binh 82 kiến nghị: “Hiện nay, trên diện tích đất của Trung đoàn Bộ binh 82 có 2 khu gia đình quân đội (đất do Trung đoàn Bộ binh 82 cho gia đình quân nhân mượn làm nhà ở). Vừa qua Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đồng ý chủ trương bàn giao diện tích đất của các khu gia đình quân đội cho địa phương quản lý để thực hiện chính sách hỗ trợ, giảm bớt khó khăn về nhà ở đối với các gia đình quân đội. Ðề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện việc nhận bàn giao diện tích đất trên và có các chính sách hỗ trợ khi tiến hành bàn giao đất cho các hộ gia đình quân nhân”.

Trả lời: Ngày 22/5/2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã có Văn bản số 420/BTL-CHC về việc bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý. Theo đó, dự kiến bàn giao 2 khu gia đình (khu gia binh Trung đoàn và khu gia đình bệnh xá) của Trung đoàn 82 tại phường Him Lam, TP. Ðiện Biên Phủ; UBND tỉnh đã có Văn bản số 1438/UBND-KTN ngày 31/5/2018 giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP. Ðiện Biên phủ làm việc với Trung đoàn 82 thống nhất rà soát chi tiết toàn bộ diện tích đất các khu gia đình quân nhân để tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Sở TN&MT đã làm việc với Trung đoàn 82 và đề nghị Trung đoàn 82 rà soát chi tiết toàn bộ diện tích đất khu gia binh Trung đoàn và khu gia đình bệnh xá, báo cáo hiện trạng về số hộ gia đình quân nhân được Trung đoàn 82 cho mượn đất làm nhà ở kèm theo Bản đồ trích đo địa chính diện tích khu đất trả ra để địa phương quản lý và giấy tờ cho mượn đất để làm nhà ở. Hiện tại, Trung đoàn 82 đang tiến hành rà soát chi tiết và trích đo địa chính diện tích khu đất khu gia binh Trung đoàn và khu gia đình bệnh xá. Sở TN&MT sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc Trung đoàn 82 khẩn trương rà soát, báo cáo để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác