Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

08:03 - Thứ Tư, 12/09/2018 Lượt xem: 5683 In bài viết
Với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, chiều 11/9, Ủy Ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, quyết định việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên; thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Phương án thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang cụ thể là: Thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và 9.108 người của xã Mỹ Đức. Địa giới hành chính phường Mỹ Đức: Đông giáp Vương quốc Campuchia và phường Đông Hồ; Tây giáp Vịnh Thái Lan; Nam giáp các phường Đông Hồ, Bình San và Pháo Đài; Bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Thành lập thành phố Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên. Địa giới hành chính thành phố Hà Tiên: Đông giáp huyện Giang Thành; Tây giáp Vịnh Thái Lan; Nam giáp huyện Kiên Lương; Bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Về kết quả sau khi thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, thành phố Hà Tiên có 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người; có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Tô Châu, Đông Hồ, Bình San, Pháo Đài, Mỹ Đức và các xã: Thuận Yên, Tiên Hải.

Tỉnh Kiên Giang có 6.348,53 km2 diện tích tự nhiên và 1.765.950 người; có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Phú Quốc, Kiên Hải, U Minh Thượng, Giang Thành; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 16 phường và 12 thị trấn (tăng 1 thành phố và 1 phường; giảm 1 thị xã và 01 xã).

Báo cáo thẩm tra Đề án thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang của Ủy ban Pháp luật (UBPL), khẳng định, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa nhanh trên địa bàn thị xã Hà Tiên trong thời gian qua đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý hành chính lãnh thổ, do đó cần có bộ máy chính quyền của đô thị có trình độ phát triển cao hơn, đủ năng lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Vì vậy, UBPL tán thành sự cần thiết thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang với những căn cứ được nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (gọi tắt là Nghị quyết số 1211) về tiêu chuẩn của phường, đối chiếu với xã Mỹ Đức được đề nghị thành lập phường, UBPL nhận thấy xã Mỹ Đức đạt 4/4 tiêu chuẩn theo quy định, đó là: tiêu chuẩn về quy mô dân số; tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với thị xã Hà Tiên dự kiến thành lập thành phố, căn cứ Điều 5 của Nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh, đối chiếu với thị xã Hà Tiên được đề nghị thành lập thành phố, UBPL thấy rằng, thị xã Hà Tiên đạt 5/5 tiêu chuẩn theo quy định. Đó là tiêu chuẩn về quy mô dân số; tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; tiêu chuẩn về số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; tiêu chuẩn về công nhận đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận

Tin khác

Back To Top