Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy

17:17 - Thứ Tư, 24/01/2018 Lượt xem: 5434 In bài viết
ĐBP - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 36 về Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 được tổ chức ngày 24/1 tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm. Đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng gợi ý thảo luận tại hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 cho thấy, năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực và đạt kết quả quan trọng. Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định và Điều lệ Đảng; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, thống nhất về nhận thức và hành động, nói và làm theo nghị quyết; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm điểm sâu một số vấn đề theo yêu cầu của Ban Bí thư về thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện một số dự án trong điểm, quản lý hoạt động nguồn tài trợ của tổ chức phi chính phủ; công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đề ra 9 giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém; trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; thường xuyên rà soát bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình toàn khoá; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ động nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt và xây dựng, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Gợi ý thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017. Đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, tìm giải pháp để khắc phục trong năm 2018.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top