Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên khóa VI (2017 - 2022)

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

08:45 - Thứ Hai, 03/04/2017 Lượt xem: 4877 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách quan trọng đối với công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, như: Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/6/2010; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội về công tác nhân đạo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với sự nỗ lực, sáng tạo, 5 năm qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao: Nghị quyết Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 được triển khai khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu so với nghị quyết đề ra. Công tác hội và phong trào chữ thập đỏ các cấp đã có sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh, vận động được nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ và tham gia. Cán bộ chủ chốt các cấp Hội được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; nội dung và hình thức hoạt động được đổi mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; vai trò, uy tín của Hội Chữ thập đỏ ngày càng được nâng cao…

Một trong những minh chứng cụ thể cho nỗ lực và thành công đáng ghi nhận đó là, tổng giá trị hoạt động nhiệm kỳ V của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt gần 67 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hoạt động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đạt trên 16,3 tỷ đồng, với 54.000 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh được thăm, tặng quà; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tổng trị giá hoạt động trên 18 tỷ đồng, với trên 26.000 hộ hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam được trợ giúp; Chương trình “Ngân hàng bò - chung sức xây dựng nông thôn mới” tổng trị giá hoạt động trên 6,6 tỷ đồng, đã vận động trao tặng được 662 con bò giống; hoạt động chăm sóc sức khỏe, số người được trợ giúp tư vấn chăm sóc sức khỏe trên 123.000 lượt người, trị giá trên 17,1 tỷ đồng... Hội Chữ thập đỏ cũng thực sự làm nòng cốt trong các cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần, ủng hộ đồng bào miền Trung Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả hạn, mặn và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung... Tích cực chung tay chia sẻ thông qua các cuộc vận động, phong trào của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, những năm qua đã xuất hiện nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân gắn bó thường xuyên, giúp đỡ Hội hiệu quả, như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, Thượng tọa Thích Thanh Vũ - Chùa Long Đọi Sơn, doanh nghiệp Thái Sơn...

Có thể nói, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã nỗ lực hết mình, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ hội viên chữ thập đỏ phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ...”. Ghi nhận nỗ lực, cố gắng sáng tạo trong hoạt động của Hội các cấp nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và những phần thưởng cao quý khác...

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận về nhiều mặt, hoạt động Hội vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Hoạt động, phong trào hội có lúc, có nơi chưa đồng đều, kết quả còn hạn chế ở một số đơn vị, địa phương. Công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả về số lượng và chất lượng; công tác phát triển, quản lý và phát huy vai trò của tình nguyện viên chưa đồng đều; việc phát triển tổ chức Hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, các trường cao đẳng chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác phối hợp với một số ngành, đoàn thể ở một số địa phương có việc chưa thường xuyên.

Điện Biên vẫn đang trong hành trình nỗ lực trở thành tỉnh phát triển trung bình trong cả nước; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội còn nhiều khó khăn; tình trạng thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra... Toàn tỉnh vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội. Để đáp ứng yêu cầu thực tế trong tình hình mới, đòi hỏi Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) phải phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; tiếp tục chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thành tốt 4 lĩnh vực ưu tiên của tổ chức Hội. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở, phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 228/NQ-TƯHCTĐ, của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về “Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh”; Thông tri số 15-TT/TU, ngày 22/10/2010 thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; nâng cao năng lực tham mưu, đổi mới công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng về hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể xây dựng triển khai quy chế phối hợp hoạt động nhân đạo...

Hai là: Thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức hội và hoạt động của hội; chú trọng tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, các mô hình, điển hình trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ.

Ba là: Đẩy mạnh các hoạt động bảo trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo thông qua các cuộc vận động, các chương trình hoạt động cụ thể. Chủ động chuẩn bị nguồn lực dự trữ ở mức cần thiết về tiền và hàng hoá ở các cấp hội để chủ động ứng phó khi xảy ra thiên tai, thảm họa và tổ chức tốt các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và hiến máu tình nguyện.

Bốn là: Chú trọng xây dựng và phát triển nguồn lực cho hoạt động Hội. Trong đó, cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo; mở rộng các hình thức vận động xây dựng quỹ hội để huy động hiệu quả hơn sự sẻ chia của mọi cấp, mọi ngành và mọi người.

Đồng chí Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Bình luận
Back To Top