Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

09:21 - Thứ Sáu, 31/03/2017 Lượt xem: 5907 In bài viết
ĐBP - Huyện Mường Ảng được thành lập theo Nghị định 135/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2007 với 10 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Điều kiện kinh tế - xã hội ngày đầu thành lập huyện còn nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng thiếu và không đồng bộ: chỉ có 6 xã, thị trấn có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa, đi lại ổn định 4 mùa; 8/10 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia; 7/10 xã, thị trấn có trạm y tế xã; 2/10 xã, thị trấn có điểm truy cập internet; chưa có nhà văn hóa xã, thị trấn. Cùng với đó, trình độ dân trí thấp, phụ thuộc vào nông nghiệp với tập quán canh tác trên nương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo cao...

Xác định rõ những khó khăn, thách thức, ngay sau khi được thành lập dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xóa đói giảm nghèo. Trong sản xuất nông nghiệp, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; thực hiện các giải pháp duy trì, phát triển cây cà phê, cao su theo quy hoạch; triển khai thực hiện đồng bộ các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, nông thôn mới, Chương trình 135 của Chính phủ. Tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển và sản xuất, tiêu dùng cho nhân dân; khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các nguồn vốn được giao; khai thác triệt để các nguồn thu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Đồng chí Hoàng Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng (bên phải) cùng đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh tham quan nhà máy chế biến cà phê tại Mường Ảng. Ảnh: V.T.C

Với những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng sự phấn đấu của nhân dân các dân tộc, sau 10 năm thành lập huyện Mường Ảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, 100% số xã có đường giao thông được cứng hoá, đi lại thuận lợi 4 mùa, 15% thôn, bản có đường giao thông nội bản được cứng hoá; 100% số xã có điện lưới quốc gia, 118/139 thôn, bản có điện lưới quốc gia, 87% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã, thị trấn có trạm y tế trong đó có 5 trạm đạt chuẩn quốc gia; 97% dân số đô thị được cung cấp nước sạch, 87% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh; 24/36 trường học đạt chuẩn quốc gia, 10/10 xã, thị trấn có điểm truy cập internet; 8 xã, thị trấn có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm trên 6,3%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, xã Ẳng Nưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Những kết quả đó là cơ sở, tiền đề vững chắc để huyện Mường Ảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo trong thời gian tới. Trong đó, tập trung các giải pháp trọng tâm sau:

Một là: Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ, công chức các cấp trong thực thi công vụ, nâng cao trình độ, năng lực đầu vào, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức triển khai nhiệm vụ, đặc biệt trong quản lý các chương trình, dự án.

Hai là: Tiết giảm các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước để dành nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước đặc biệt trong đầu tư công (thực hiện tốt, đúng tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Đường 42m, điểm tái định cư và đường nội thị trục 27m, hồ chứa nước Ẳng Cang...); kịp thời giải ngân thanh toán kế hoạch vốn được giao hàng năm và cả giai đoạn.

Ba là: Tiếp tục thực hiện tốt chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn sản xuất nông nghiệp với thị trường theo chuỗi liên kết, mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn một số cây ăn quả có giá trị kinh tế vào sản xuất tập trung. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng sản xuất, phấn đấu đến năm 2020 trồng mới được trên 1.500ha cây keo tai tượng.

Bốn là: Tiếp tục duy trì ổn định diện tích cây cà phê hiện có, hỗ trợ nhân dân tái canh cây cà phê đối với các diện tích đến thời kỳ tái canh, tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ một số giống cây trồng có giá trị kinh tế trồng xen với cây cà phê để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích; tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông vào khu sản xuất cà phê có diện tích lớn.

Năm là: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ trực tiếp người dân xoá đói giảm nghèo; đẩy mạnh việc phân cấp cho cấp xã trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135…. Huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới; đảm bảo giữ vững các tiêu chí đã đạt, đề ra các giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt; phấn đấu đưa xã Ẳng Nưa hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017, Búng Lao năm 2019, Ẳng Cang năm 2020, các xã còn lại đạt từ 8 tiêu chí trở lên.

Sáu là: Triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh địa phương; quy hoạch, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường lực lượng sâu sát cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Thanh Hải

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Bình luận
Back To Top