Xây dựng, củng cố cơ sở đảng ở xã Na Tông

09:12 - Thứ Tư, 29/03/2017 Lượt xem: 6979 In bài viết
ĐBP - Hiện nay Đảng bộ xã Na Tông (huyện Điện Biên) có 112 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ; tuy không còn bản trắng đảng viên nhưng đảng viên của một số bản vùng cao phải sinh hoạt ghép. Năm 2016, Đảng bộ đã củng cố các chi bộ, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đảng bộ kết nạp 12 đảng viên, làm thủ tục xét chuyển đảng chính thức cho 13 đồng chí, hoàn tất hồ sơ xem xét kết nạp đảng cho 2 quần chúng ưu tú.

Ông Lò Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Là xã vùng cao biên giới, được chia tách thành lập tháng 7/2013. Do nhiều nguyên nhân, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn cao (chiếm 66%), kết cấu hạ tầng cơ sở kém phát triển, đời sống nhân dân khó khăn. Nhận thức xã hội, pháp luật của một bộ phận người dân hạn chế, nên tiềm ẩn yếu tố phức tạp về hoạt động tôn giáo, buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy. Khắc phục khó khăn, Đảng bộ đã xây dựng một số nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng chi bộ, đảng viên, để Đảng bộ đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể, trong năm qua Đảng bộ lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế: Đàn trâu, bò tăng 4,5%; sản xuất lúa ruộng 510ha, trong đó 56ha gieo cấy 2 vụ/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 133,5% kế hoạch... Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng ủy phụ trách từng chi bộ, hướng dẫn, chỉ đạo chi bộ xây dựng nghị quyết, quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ. Củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, công chức xã, theo quy định của Luật Công chức, viên chức. Bố trí, sắp xếp đối tượng có uy tín, năng lực, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động tại cộng đồng dân cư vào chính quyền thôn, bản. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản. Rà soát, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã giai đoạn 2020 - 2025. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết Đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng mô hình đảng viên phát triển kinh tế làm điểm và nhân rộng.

 

Cán bộ, công chức xã Na Tông được tuyển chọn đủ tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Lò Văn Liên, Bí thư Chi bộ bản Pá Kín 1, cho biết: Tôi được tập huấn hướng dẫn về xây dựng nội dung sinh hoạt, quy chế, phân công nhiệm vụ đảng viên ở Chi bộ; hướng dẫn công tác phát triển đảng viên, xây dựng nghị quyết Chi bộ... Nhờ nâng cao năng lực lãnh đạo Chi bộ, chất lượng đảng viên nên Chi bộ đã lãnh đạo bản Pá Kín đạt bản văn hóa, kinh tế phát triển. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016, xã chọn bản Pá Kín 1 làm điểm. Các gia đình đảng viên của bản đều thoát nghèo, một số hộ giàu nhờ phát triển kinh tế VAC hiệu quả. Gia đình tôi phát triển chăn nuôi trâu bò, trồng ngô, lúa áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên có thu nhập ổn định (80 triệu đồng/năm).

Tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng bộ xã Na Tông đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, bộ mặt nông thôn vùng cao đang thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện. Các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hầu hết đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Triệu Mai
Bình luận
Back To Top