Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn làm việc tại huyện Tuần Giáo

08:18 - Thứ Tư, 24/08/2016 Lượt xem: 19002 In bài viết
ĐBP - Ngày 23/8, đoàn công tác Tỉnh uỷ do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016; tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của huyện Tuần Giáo; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 64/KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra mặt bằng xây dựng khu chăn nuôi tập trung gia súc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi U Va Điện Biên.

Theo báo cáo của Huyện uỷ Tuần Giáo, 6 tháng đầu năm, sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản trên địa bàn được duy trì, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 10.668/12.400ha (đạt 86% kế hoạch); chăm sóc, bảo vệ 1.847,9ha cây công nghiệp và cây lâm sản ngoài gỗ; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm... Công tác xây dựng và phát triển nông thôn được quan tâm; công tác thuỷ lợi, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ sản xuất tiếp tục được triển khai tích cực, có hiệu quả. Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 305,2/521,3 tỷ đồng (đạt 58,5%). Tổng chi ngân sách: 280/521,3 tỷ đồng (đạt 53,5%)... An sinh xã hội, các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc được thực hiện hiệu quả. Công tác giáo dục, y tế... được triển khai đảm bảo mục tiêu, chất lượng đề ra. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Huyện uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Trung ương, của tỉnh về nội dung này. Hàng năm huyện tiến hành rà soát quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp theo quy hoạch được tỉnh phê duyệt gắn với thế mạnh của từng vùng: Vùng kinh tế trọng điểm ngô, đậu tương (tại các xã Ta Ma, Phình Sáng, Pú Nhung); vùng thâm canh lúa nước (Quài Tở, Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh, Mường Mùn); vùng phát triển chăn nuôi đại gia súc (Mường Thín, Toả Tình, Pú Nhung)... Công tác quy hoạch và thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng đô thị thị trấn Tuần Giáo được triển khai nhưng tiến độ chậm.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 64-KL/TW, thời gian qua huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp uỷ; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, chú trọng xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh...

Tham gia với huyện Tuần Giáo về các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; đảm bảo quốc phòng - an ninh, thành viên đoàn công tác đề nghị huyện Tuần Giáo tận dụng triệt để tiềm năng, thế mạnh địa phương, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, UBND huyện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và công tác tinh giản biên chế...

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ghi nhận và biểu dương một số kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý lãnh đạo huyện cần xác định rõ hơn, cụ thể hơn các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; lựa chọn một số xã để thực hiện khoán kinh phí, từng bước thực hiện tinh giản biên chế.

Thăm và làm việc tại xã Quài Nưa, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn chỉ đạo: Đảng bộ xã phải không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững; trong xây dựng nông thôn mới cần làm tốt công tác huy động nội lực tại chỗ và điều tiên quyết là phải tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. 

Sau khi thăm mặt bằng, điểm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi U Va Điện Biên (đơn vị dự kiến đầu tư 1.200 tỷ đồng phát triển chăn nuôi gia súc và trồng cây mắc ca trên địa bàn xã Quài Nưa và một số vùng lân cận), Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn chỉ đạo: Công ty cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu dự án hợp phần để công tác đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top