Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Tiểu đoàn BB1

00:00 - Thứ Hai, 22/12/2014 Lượt xem: 38510 In bài viết

ĐBP - Tiểu đoàn BB1- Trung đoàn 741 là đơn vị quân thường trực của Bộ CHQS tỉnh, đóng quân trên địa bàn thuộc 2 xã Sam Mứn và Núa Ngam, huyện Điện Biên, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật (XDCQ, RLKL), xác định đây là cơ sở, nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiểu đoàn được được Bộ CHQS tỉnh chọn là đơn vị xây dựng điểm vững mạnh toàn diện (VMTD), nhân rộng trong toàn LLVT tỉnh.

Trước hết, Tiểu đoàn tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về XDCQ, RLKL. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác XDCQ, RLKL của đơn vị. Từ Đảng ủy Tiểu đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ, RLKL, làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện.

Huấn luyện Điều lệnh cho chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh). Ảnh: Tiến Đạt

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, các chuyên đề giáo dục pháp luật, đồng thời tập trung giáo dục làm rõ vị trí, ý nghĩa của XDCQ, RLKL với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ XDCQ, RLKL là sự tiếp nối bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới, đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là một khâu đột phá của toàn Tiểu đoàn.

Vì vậy, Tiểu đoàn đã vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp, tiến hành thường xuyên, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; trong đó, chú trọng xây dựng tính tự giác, tính tổ chức, kỷ luật và tính thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Để thực hiện tốt nội dung này, Tiểu đoàn tập trung phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ XDCQ, RLKL theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đặc biệt, Tiểu đoàn đã lồng ghép XDCQ, RLKL với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác. Bên cạnh đó, các đơn vị còn coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội đồng quân nhân trong thực hiện khâu đột phá này nhất là vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên với các phong trào “tự quản” trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở các đơn vị.

Thực hiện chính quy trong huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trung tâm và là yêu cầu cao đối với đơn vị quân thường trực, đồng thời, qua đó phản ánh chính xác, toàn diện nhất kết quả các mặt công tác của Tiểu đoàn. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Tiểu đoàn xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh, kế hoạch tác chiến trong các tình huống, kể cả các phương án chiến đấu tại chỗ, phương án phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến... ở tất cả các cấp được duy trì nghiêm túc, thống nhất trong toàn Tiểu đoàn. Các đơn vị được giao nhiệm vụ trực SSCĐ luôn bảo đảm đủ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, nhất là công tác trực phòng không trong các dịp lễ, tết…

Công tác huấn luyện của Tiểu đoàn thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Tiểu đoàn triển khai nghiêm túc, đồng bộ và nâng cao tính chính quy trên các mặt công tác, từ chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập, cho đến việc duy trì các chế độ, thời gian, kỷ luật thao trường, các quy định về lễ tiết, tác phong quân nhân trong huấn luyện, gắn huấn luyện với chấp hành Điều lệnh và rèn luyện kỷ luật. Tính chính quy còn được thể hiện trong công tác bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện, từ khâu dự trù, lập kế hoạch, xây dựng thao trường, bãi tập cho đến công tác thống kê kết quả huấn luyện. Đặc biệt, Tiểu đoàn hết sức coi trọng thực hiện chế độ phân cấp trong huấn luyện, trong đó chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và xây dựng, phê duyệt kế hoạch huấn luyện. Công tác tổ chức hội thao, hội thi luôn được thực hiện thành nền nếp, nhờ đó cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện một cách toàn diện, sát với thực tế chiến đấu.

Cùng với duy trì nghiêm túc các chế độ quy định trong ngày, tuần, xuất phát từ tình hình thực tế, Tiểu đoàn đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp nhất là nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày chính trị văn hóa tinh thần" và "Ngày pháp luật”. Trong ngày này, buổi sáng các đơn vị tổ chức cho bộ đội học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy (có thể qua hộp thư góp ý); buổi chiều tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng gia cải thiện đời sống. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp báo cáo lên tiểu đoàn, trung đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp theo thẩm quyền của mình có biện pháp giải quyết kịp thời và thông báo lại cho cán bộ, chiến sỹ. Nhờ đó Tiểu đoàn luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật của từng đơn vị và kịp thời có hình thức, biện pháp động viên, giáo dục ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Cũng qua đó, khắc phục các hiện tượng bao che, giấu giếm khuyết điểm, xử lý không nghiêm những trường hợp vi phạm khuyết điểm, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ với chiến sỹ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong từng đơn vị.

Bằng nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, thời gian gần đây, chất lượng XDCQ và tình hình chấp hành kỷ luật của Tiểu đoàn đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị luôn an toàn. Đây là cơ sở quan trọng để Tiểu đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp như: Tham gia diễn tập, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô... Thời gian tới, Tiểu đoàn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả XDCQ, RLKL, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng LLVT tỉnh “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận